สำนวนภาษาอังกฤษแบบไทย-ๆ-ภาค-2

Image

สำนวนภาษาอังกฤษแบบไทย ๆ ภาค 2

1. When in Rome do as the Romans do = เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม 

2.  Two heads are better than one = คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

3.  Where there's a will, there's a way = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

4.  Turn a blind eye. Turn a deaf ear = เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ 

5.  Big fish eat little fish = ปลาใหญ่กินปลาเล็ก 

6.  Like father, like son = ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

7.  A friend in need is a friend indeed = เพื่อนในยามยากคือเพื่อนแท้ 


อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ