30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการทำงาน

ในสังคมของการทำงานที่มีทั้งความท้าทายและโอกาส การมีพื้นฐานทางภาษาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ วันนี้เราได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราต้องใช้ในการทำงานมาแบ่งปันกัน พร้อมแล้วหรือยัง ไปเรียนรู้กันเลย!

คำศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน

ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ นับว่ามีความสำคัญกับการดำรงชีวิตคนเรา ไม่ว่าจะทำอะไร ทำงาน ค้าขาย จะมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามาทำธุรกิจค้าขายด้วย ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงานมีอะไรบ้าง

คำศัพท์ในรูปแบบการจ้างงาน

เริ่มต้นด้วยคำศัพท์ความรู้พื้นฐานกันก่อน นั่นก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับรูปแบบของการจ้างงาน

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
Full time(ฟุล ทาม)การทำงานเต็มเวลา
Part time(พาร์ท ทาม)การทำงานนอกเวลา

คำศัพท์ด้านกระบวนการสัมภาษณ์และการว่าจ้าง

ต่อไปคือคำศัพท์เกี่ยวกับกระบวนการสัมภาษณ์งาน คือกระบวนการที่ผู้สมัครและองค์กรต้องผ่านเพื่อหาคู่ที่เหมาะสมที่สุด ตั้งแต่การเตรียมประวัติส่วนตัวไปจนถึงการลงทะเบียนเข้าทำงาน

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
Resume(เร ซู เม่)ประวัติส่วนตัว
Interview(อินเทอร์วิว)สัมภาษณ์
Interviewee(อินเทอร์วิววี่)ผู้ได้รับการสัมภาษณ์
Interviewer(อินเทอร์วิวเวอร์)ผู้สัมภาษณ์
Employ(เอ็ม พลอย)ว่าจ้าง
Employer(เอ็ม พลอย เยอร์)ผู้ว่าจ้าง
Employee(เอ็ม พลอย ยี่)ลูกจ้าง
Employment(เอ็ม พลอย เม้นท์)การว่าจ้าง

คำศัพท์เกี่ยวกับสวัสดิการและการจ่ายเงิน

มาดูที่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสวัสดิการและการจ่ายเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส ควรเรียกว่าอะไร?

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
Vocation time(วาเคชั่น ทาม)ช่วงเวลาวันหยุด
Bonus(โบนัส)เงินพิเศษ
Welfare(เวลแฟร์)สวัสดิการ
Salary(ซาลารี่)เงินเดือน
Promotion(โปรโมชั่น )การเลื่อนขั้น
Lay off(เลย์ ออฟ)ไล่ออก
Resignation(รีซิกเนชั่น)การลาออก
Registration(รีจิสเทรชั่น)การลงทะเบียน

คำศัพท์เกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

ต่อมาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง คำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
Staff(สต๊าฟ)พนักงาน
Time off(ทาม ออฟ)ช่วงวันหยุด
Probation(โพรเบชั่น)การทดลองงาน
Training period(เทรนนิ่ง พีเรียด)ระยะ การฝึกงาน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

นอกจากคำศัพท์ที่เรายกตัวอย่างมาทั้งหมดก็ยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกเช่นกัน

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
Evaluation(อีวาลูเอชั่น)การประเมิน
Military service(มิลลิทารี่ เซอร์วิส)การเกณฑ์ทหาร
Performance(เพอร์ฟอร์มม๊านซ์)การปฏิบัติงาน
Retirement(รีไทร์เม้นท์)การเกษียณ
Business(บิซิเนส)ธุรกิจ
Self-employed(เซลฟ์ เอมพลอยด์)ทำธุรกิจส่วนตัว
Unemployed(อันเอ็มพลอยด์)ตกงาน
Deadline(เดดไลน์)กำหนดส่งงาน

สรุป

หลังจากที่เราได้ทำการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทำงานในหัวข้อต่าง ๆ มาแล้ว ตั้งแต่คำศัพท์ในรูปแบบการจ้างงาน กระบวนการสัมภาษณ์ ไปจนถึงสวัสดิการและการพัฒนาอาชีพ ความรู้นี้ไม่เพียงแต่เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ แต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นในการตรียมตัวสำหรับโอกาสทางอาชีพ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย หวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุก ๆ คนนะคะ

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ