คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการขนส่งที่ควรรู้ (Logistics) ตอนที่ 2

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการขนส่งที่ควรรู้ (Logistics) ตอนที่ 1 ไปแล้ว บทความนี้จะมาต่อที่ ตอนที่ 2 กันเพื่อให้เข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่ง หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมาย การที่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจและสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นเมื่อพูดคุยหรือทำงานในสายงานด้านการขนส่งและธุรกิจการค้ามากยิ่งขึ้น

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการขนส่งที่ควรรู้ (Logistics) ตอนที่ 2

สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการขนส่งที่ควรรู้นั้นมีอยู่มาก เราจึงได้แยกประเภทคำแต่ละประเภทที่เหมาะกับการใช้งานในแต่ละสถานการมาให้คุณแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน หากพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการขนส่ง

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
Multi-modalมัลทิ โมดัลการขนส่งสินค้าหลายทาง
Multi-userมัลทิ ยูสเซอร์คลังสินค้ารวม
National Distribution Centre (NDC)เนชั่นนัล ดิสทริบิวชั่น เซ็นเทอร์ศูนย์กระจายสินค้าระดับชาติ
Inbound logistics
อินบาวด์ โลจิสทิคส์
โลจิสติกส์สินค้าขาเข้า
Outbound logistics
เอ้าท์บาวด์ โลจิสทิคส์
โลจิสติกส์สินค้าขาออก
Rail freight
เรล เฟรท
การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
Sea freight
ซี เฟรท
การขนส่งสินค้าทางทะเล
Road freight
โรด เฟรท
การขนส่งสินค้าโดยรถ
Temperature-controlled

เทมเพอเรเชอร์ คอนโทรลด์

การควบคุมสินค้าโดยการใช้อุณหภูมิ

Temperature

เทมเพอเรเชอร์

อุณหภูมิ

Track-and-trace
แทรค แอนด์ เทรช
การติดตามสถานะการส่งสินค้า

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าสินค้า

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
Just-in-time

จัสท์ อิน ไทม์

การดำเนินการแบบพอดีเวลา

retail
รีเทลการขายปลีก
wholesale
โฮลเซล
การขายส่ง
Sourcing
ซอร์สซิ่ง
การจัดหาสินค้า
Sub-assembly
สับ แอสเซมบลิ
การประกอบสินค้า

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อื่น ๆ

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
Unit cost
ยูนิท คอสท์
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
Vendor / Supplier
เวนเดอร์ / ซัพพลาย
พ่อค้า / ผู้ค้า
Vendor consolidation
เวนเดอร์ คอนโซลิเดชั่น
การรวมสินค้าของพ่อค้า
Visibilityวิสิบิลิทิ

ความสามารถในการติดตามสถานะการขนส่งได้อย่างโปร่งใสชัดเจน
Real-time

เรียล ไทม์

การรายงานผล ในขณะที่ดำเนินการ หรือขณะที่กำลังทำ
Routing
เร้าทิ่ง
การจัดเส้นทาง
Supply chain

ซัพพลาย เชน

การจัดการกลุ่มทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ ให้ดำเนินการอย่างสอดคล้องเป็นกระบวนการเดียวกัน
Supply chain management
ซัพพลาย เชน เมเนจเม้นท์
การบริหารจัดการซัพพลายเชน
Value-added services
แวลู แอ๊ดเด็ด เซอร์วิสเสส
การบริการเสริม

สรุป

การสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการสื่อสารในด้านการขนส่งสินค้า เพราะหากเราสื่อสารไม่ชัดเจนอาจะทำให้การทำงานหรือการขนส่งสินค้านั้นเกิดความผิดพลาดได้ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการขนส่งนั้น จะช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับการขนส่งของคุณนั้นง่ายขึ้นและดีขึ้นอย่างแน่นอน

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ