ความแตกต่างระหว่าง "Dessert" ของหวาน vs "Desert" ทะเลทราย

ความแตกต่างระหว่าง "Dessert" ของหวาน vs "Desert" ทะเลทราย

คำสองคำนี้ "Dessert" vs "Desert" ดูเหมือนกันว่าไม่น่าจะมีอะไรที่แตกต่างกันมาก มองดูแล้วต่างกันแค่ "s" เพิ่มอีกตัว

แต่จริงๆแล้ว หากเขียนผิดและออกเสียงผิดแล้ว ความหมายผิดเพี้ยนไปเลย

1. "Dessert" อ่านว่า .. ดี-เสิรท แปลว่า "ของหวาน"

(ถึงแม้จะมี s สองตัว เป็นตัวสะกด แต่ในเวลาอ่านอย่างถูกต้องจะไม่อ่านให้มีเสียงตัวสะกดเป็น "เดส")

เช่น I like eating dessert. ผมชอบกินของหวาน

2. "Desert" อ่านว่า .. เด๊ส-เสิรท แปลว่า "ทะเลทราย"

(ถึงแม้จะมี s เป็นตัวสะกดแค่ตัวเดียว แต่ในเวลาอ่านที่ถูกต้องจะอ่านให้มีเสียงตัวสะกดด้วยตัว s ก่อน)

เช่น The Sahara is the largest desert in the world. ซาฮาร่าเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ปล. หลายๆคนจำสับสนกันแน่นอน ดังนั้นให้ท่องจำแบบนี้

"อะไรดีๆ ทานได้ ให้นึกถึง "ดี-เสิร์ท" dessert"

ส่วนอะไรเป็นของตาย ขยับเขยื้อนไม่ได้ให้นึกถึงคำว่า "เดท" เลยกลายเป็น "เดท-เสิร์ท" แปลว่า ทะเลทราย ค่ะ

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ