อย่าอิจฉาใคร เพียงเพราะไม่มีความสุข

อย่าอิจฉาใคร เพียงเพราะไม่มีความสุข

ความ “อิจฉา” เป็นเรื่องของความอ่อนไหวทางอารมณ์ บางครั้งก็ตรงไปตรงมา บางครั้งก็ซับซ้อน แต่เราล้วนคงเคยสัมผัสประสบการณ์ภาวะอารมณ์นี้ มุมหนึ่งก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราต้องอิจฉากันบ้าง แต่บางทีไม่ให้มันเกิดขึ้นคงดีกว่า โดยอย่างยิ่งถ้าอิจฉาใครเพียงเพราะ “ไม่มีความสุข” นั่นจะยิ่งทำให้ สุขห่างไกลเราไปอีก

不要因为别人快乐就嫉妒他们。

“嫉妒”这种情感涉及到敏感性。有时候它很简单,有时候它很复杂,但我们可能都曾经有过这种感觉。从某种意义上说,人们偶尔嫉妒彼此似乎是正常的。但是,如果你仅仅因为“他们快乐”而嫉妒某人,那么最好不要这样。这会使我们更加难以找到快乐。

คนที่มีความสุข ย่อมไม่อิจฉา

บนความหมายอย่างเป็นทางการของภาษาไทย อิจฉา ถือว่าน้อยกว่า “ริษยา” ดังนั้น อิจฉาไม่จำเป็นต้องมีความเกลียดชังเกี่ยวข้อง หรืออีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องรับรู้ และระดับความมากน้อยมักเกิดอยู่ภายในตัวเราเองเป็นหลัก แม้แรงกระตุ้น หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความอิจฉา มาได้จากหลายทาง “การไม่มีความสุข” ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ โดยจะเคยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

那些快乐的人不会嫉妒他人。

在泰语的正式定义中,"嫉妒"(对应泰语中的'อิจฉา')被认为比"嫉妒"(对应泰语中的'ริษยา')轻微。因此,嫉妒不必然涉及敌意,也不需要其他人知道它。嫉妒的程度通常主要来自我们自己。尽管有各种因素或刺激可能导致嫉妒,但"缺乏幸福"是一个重要因素,无论我们是否意识到它。

หากบอกว่า คนที่กำลังมีความสุข จะไม่นึกอิจฉาใคร… เพราะส่วนใหญ่แล้วภาวะสุขเราก็สนใจแต่ตัวเองอยู่แล้ว ดื่มด่ำความสุขไป จะมาสนใจเรื่องคนอื่นทำไมในตอนนั้น และอาจนึกออกด้วยว่า เวลาเราเป็นฝ่ายเห็นคนอื่นมีความสุขต่างหาก จึงรู้สึกอิจฉาได้ แต่นี่ก็เพียงส่วนเดียวในภาวะอารมณ์ที่เรียกว่าสุข เกิดขึ้นชั่วครู่ ชั่วคราว ไม่ใช่ตลอดไปหรือเสมอไป

如果有人说真正快乐的人不会对他人感到嫉妒...这是因为,大部分时候,当我们处于快乐的状态时,我们主要是关注自己。沉浸在自己的快乐中,那一刻我们为什么还要关心他人呢?也许当我们看到其他人快乐时,我们会感到嫉妒。但这只是被称为“幸福”的情感状态的一个方面。幸福是短暂和暂时的,不是永恒或恒定的。

ความอิจฉาย่อมมีพื้นฐานจากการเปรียบเทียบเป็นสำคัญ ดังนี้สิ่งแรกที่เป็นข้อสังเกตคือ หากเราไม่ได้มองใคร หรือเห็นสิ่งใดให้เกิดการเปรียบเทียบ ถูกกระตุ้น ย่อมไม่ทำให้ความอิจฉานั้นเกิดขึ้น แต่ด้วยชีวิตที่ดำเนินไป แม้จะไม่ได้ไปสอดส่องหา บางสิ่งก็เข้ามาเองให้รู้สึกได้เช่นกัน เพียงแต่ไม่ว่าจะไปมองเห็น หรือมีสิ่งกระตุ้นเข้ามาให้เห็นโดยบังเอิญ ก็ไม่อาจทำให้เรารู้สึกอะไรได้หากเรามี “ความสุขของเราเอง”

嫉妒主要源于比较的行为。因此,第一个观察是,如果我们不看或观察他人,从而导致比较,那么嫉妒的感觉就不会产生。但是,随着生活的进行,即使我们不是故意寻找比较,某些情境可能会自然地出现,使我们有某种感觉。然而,无论我们是故意寻找比较还是偶然遇到它们,如果我们有自己的“幸福”,它们都不会影响我们的感受。

ดังตัวอย่าง เช่น…

มันอาจดูน่าอิจฉาที่เห็นคนออกรถใหม่ป้ายแดง แต่สำหรับคนที่ชอบแต่งรถเก่า หรือเล่นรถคลาสสิค ก็อาจไม่รู้สึกอิจฉาสักนิด หรือ อาจดูน่าอิจฉาที่เห็นคนขับรถสปอร์ต แต่สำหรับคนชอบปั่นจักรยานเป็นชีวิตจิตใจ นอกจากไม่อิจฉาแล้ว อาจรู้สึกถึงอันตราย มลพิษ หรืออื่น ๆ แทนก็เป็นได้

例如,看到某人驾驶着一辆带有红牌照(在泰国是新车的常见标志)的新车可能会让人感到嫉妒,但对于那些喜欢定制旧车或热衷于古董车的人来说,他们可能根本不会感到嫉妒。或者,看到某人驾驶一辆跑车可能会让人感到嫉妒,但对于一个热爱骑自行车并对此充满激情的人来说,除了不感到嫉妒,他们可能会想到危险、污染或其他问题。

ซึ่งไม่ได้หมายความว่า คนที่มีความสุขบนแนวทางตัวเองเหล่านั้น จะไม่อยากได้รถป้ายแดง ไม่ชอบรถสปอร์ต ไปเสียหมด เพียงแต่อย่างน้อยเขาย่อมรู้สึกว่า “ไม่จำเป็นต้องอิจฉา” ก็เท่านั้น

这并不意味着那些以自己独特的方式找到幸福的人不想要带有红牌照的新车或不喜欢跑车。只是至少,他们觉得'没有必要嫉妒'。

ความสุขพอ อาจไม่ใช่ความพอเพียง

จากตัวอย่างข้างต้นอาจมองไปอีกมุมก็ได้ เช่นว่า คนชอบปั่นจักรยานอาจไม่อิจฉาคนขับรถสปอร์ตก็จริง แต่ก็มีโอกาสอิจฉาคนที่มีจักรยานสวย หรือจักรยานรุ่นใหม่ได้อยู่ดี รวม ๆ แล้ว คนที่ไม่อิจฉาคือคนที่รู้จักพอมากกว่า…

满足可能并不等同于拥有足够。

从上述例子中,我们可以从另一个角度来看待它。热爱骑自行车的人可能不会嫉妒开跑车的人。但是,他们可能会嫉妒拥有一辆漂亮的自行车或最新型号的人。通常,那些不感到嫉妒的人对自己拥有的更加满足。

คนที่พอใจในสิ่งที่ตนมี ย่อมเป็นเรื่องที่ดี เพียงแต่คล้ายที่กล่าวไปข้างต้นว่า ริษยา มีระดับความแตกต่างกับอิจฉา และในความอิจฉาเอง ก็มีระดับย่อยลงมา ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกใช้แทนด้วยคำว่าอะไร บางครั้งเราแค่ “หมั่นไส้”, “อยากได้บ้าง” กระทั่ง อิจฉา ก็เป็นคำหยอกล้อเชิงบวกได้ในหลายกรณี ที่การแบ่งแยกคงอยู่ที่ว่ารู้สึก “ทุกข์” หรือไม่จากการอิจฉานั้น

对自己所拥有的感到满足是值得称赞的。正如前面提到的,嫉妒与嫉妒有不同的层次。而在嫉妒本身,也有不同的层次。根据上下文,它可能会被"怨恨"或"渴望"这样的词替代。有时,“嫉妒”这个词甚至可以用一种玩味的正面方式使用。区别往往在于一个人是否因为那种嫉妒而感到“痛苦”。

ดังนี้หากใครคนหนึ่งที่ชอบปั่นจักรยาน แม้อาจอิจฉาคนมีจักรยานรุ่นใหม่ แต่ก็ยากจะถึงขั้นริษยา หรืออยากได้บ้างจนเป็นทุกข์ เว้นเสียแต่ว่า เขาไม่ใช่ผู้มีความสุขจากการปั่นจักรยานโดยแท้จริง และนี่กำลังหมายถึงว่า บางครั้ง “ความสุขพอ” ก็ไม่จำเป็นต้องพอเพียง หรืออยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว เพียงแต่เป็นผู้รู้ว่ากรอบความสุขของตนอยู่ที่ไหน และการที่ยังมีความต้องการ ในอีกด้านก็อาจเป็นแรงขับ แรงผลักให้ก้าวหน้าไขว่คว้าในสิ่งที่ต้องการ ที่เป็นเป้าหมายอันมีความสุข ที่สำคัญความรู้สึกเช่นนี้มันจะแตกต่างอย่างมาก เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีความสุขเอาเสียเลย แล้วได้แต่อิจฉา…

所以,如果有人热爱骑自行车,可能会嫉妒有最新自行车型号的人,那么他们不太可能因为没有它而感到强烈的嫉妒或深深的痛苦,除非他们真的不在骑车中找到快乐。这意味着有时“满足的幸福”并不意味着完全自给自足或不想要其他东西。这是关于认识到一个人的幸福界限。仍然有欲望可以是一种激励力量,推动一个人为了他们想要的而努力,追求幸福。这种感觉与那些完全不满足并且只怀有嫉妒的人有很大的不同。

อิจฉาเพราะไม่มีความสุข?

เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องหนึ่ง เราย่อมรู้สึกได้ถึงความอิจฉา ไม่พอใจได้ง่าย ตัวอย่างในด้านตรงกันข้ามแบบชัดเจน เช่น หากทีมกีฬาที่เราเชียร์แพ้ต่ออีกทีม แล้วเราเห็นทีมคู่แข่งได้ถ้วยแชมป์ไป เราย่อมอิจฉาในใจประมาณหนึ่ง แต่ถ้าทีมเราเป็นฝ่ายได้แชมป์ เราจะไม่รู้สึกอิจฉาอีกฝ่ายสักนิด ซึ่งนี่เป็นเพียงตัวอย่างง่าย ๆ ที่ให้เห็นด้านตรงข้ามกันแบบชัดเจน

由于缺乏幸福而产生的嫉妒?

每当我们在某事上找不到幸福,我们往往更容易感到嫉妒和不满。为了给出一个明确的反例,请考虑以下情况:如果我们支持的体育队输给另一队,当我们看到对手队伍举起冠军奖杯时,我们会感到某种嫉妒。但是,如果我们的队伍赢得了冠军,我们根本不会嫉妒对方。这只是一个简单的例子,清楚地展示了对立的观点。

ซึ่งหากคนหนึ่งไร้ซึ่งความสุขของตัวเอง คล้ายไม่มีเป้าหมายชีวิตที่มีสุข ผู้นั้นย่อมไม่ค่อยยินดีต่อการได้มาซึ่งความสุขของใคร โดยไม่เกี่ยวว่า คนนั้นเขาจะเคยมีมากกว่า มีน้อยกว่า หรือไม่มีก็ตาม เช่น คนที่มี จักรยานหลายคัน แต่หมั่นไส้คนที่เพิ่งมีจักรยานคันแรก แบบอิจฉา หมั่นไส้ที่เขามี แทนที่จะรู้สึกยินดีที่จะได้มีเพื่อนร่วมปั่น เพื่อนร่วมวงการ ก็ยิ่งสะท้อนชัดว่า แท้จริงเขาไม่มีได้มีความสุขกับสิ่งนี้ อาจต้องการเพียงเอาชนะ หรือสะใจในความไม่มีของคนอื่นเท่านั้น

如果某人缺乏个人的幸福,类似于缺乏带来快乐的人生目标,他们往往不会为他人的幸福而高兴。不管那个人有过更多,有过更少,还是从未拥有过任何东西。例如,拥有几辆自行车的人可能会对刚刚得到他们的第一辆自行车的人感到怨恨,嫉妒他们所拥有的,而不是为有另一个骑行伙伴或在同一个社区的人感到高兴。这加强了他们真的对自己所拥有的不满意,可能只想超越或沉浸在他人的缺乏中的观念。

ในช่วงที่เราขัดสนเงินทอง เราอาจอิจฉา ไม่สบายใจที่เห็นคนอื่นซื้อของใหม่ มีเงินท่องเที่ยว หรือกินหรูดูดี อะไรที่คล้ายกันนี้ ที่ลึก ๆ ดูเหมือนว่าเราอยากดึงเขาให้ต่ำลง ดึงเขาให้ทุกข์ในแบบเดียวกับเรา นั่นคือภาวะความอิจฉาเพราะไม่มีความสุข

在我们面临财务困境的时候,看到他人购买新物品、有钱度假或在豪华地方用餐,我们可能会感到嫉妒或不安。在心底,我们似乎想把他们拉到我们的水平,希望他们和我们一样受苦。这是由于缺乏幸福而产生的嫉妒的表现。

อีกตัวอย่างหนึ่งที่หลายคนคงเคยมีประสบการณ์สัมผัสได้ คือ เมื่อเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาคนหนึ่งก้าวหน้าเติบโต มีฐานะบางอย่าง แต่เวลาเจอหน้าเขาแทนที่จะชื่นชมให้เกียรติ เรากลับเรียกชื่อล้อเขาเหมือนวัยเด็ก เพื่อดึงเขาลงให้อยู่ระดับเดียวกับเราที่ต่ำต้อยกว่าทางสังคม เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนอาจแสดงออกอะไรแปลก ๆ แบบไม่รู้ตัวได้ในตอนที่อิจฉาเพราะตัวเองไม่มีความสุข ไม่มีความภาคภูมิใจเหมือนเขา ที่สำคัญในตอนนั้นเรามักไม่รู้ตัวหรอกว่า เรากำลังอิจฉา…

许多人可能都有过这样的经历,那就是和我们一起学习的朋友取得了某种地位和进步。但当我们见到他们时,我们并没有钦佩和尊重他们的成就,而是嘲笑地用他们童年的昵称来称呼他们,好像想要把他们拉到我们自己的社会层次。在这样的时刻,有些人可能会不知不觉地展现出由于与成功的朋友相比,自己缺乏幸福或骄傲而产生的奇特行为。关键是,大多数时候,我们可能都没有意识到我们是出于嫉妒在这样做。

ถ้าตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ แล้วเราจะหาสุขที่เป็นของเราเจอได้อย่างไร ในเมื่อจิตใจขุ่นมัว จดจ้อง จดจ่อกับสิ่งที่ไม่สวยงามทางใจเราเอง เมื่อใจมีทุกข์ ควรดับทุกข์ของตน เมื่อใจไม่มีความสุข ควรหาสุขแท้ของตน ไม่ใช่คิดทำลายสุขคนอื่น ทำร้ายจิตใจคนอื่นด้วยความอิจฉาลึก ดึงคนอื่นให้ลงมาเทียบเท่าตน เพราะสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ มันก็ไม่มีวันทำให้เรามีความสุขได้เลย

那么,如果我们发现自己处于这样的境地,我们该如何找到自己的幸福呢?特别是当我们的思想被云遮雾罩,专注于消极的事物,而我们的心灵又感到沉重。当我们处于困境时,我们应该减轻自己的痛苦。当不快乐时,我们应该寻找自己真正的幸福。我们不应该考虑破坏他人的幸福,或者出于深深的嫉妒伤害他们的心理健康,试图将他们拉到我们的层次。因为,最终,这样的行动永远不会真正给我们带来幸福。

ผู้เขียน : SIRICHAIWATT

作者:SIRICHAIWATT

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ