เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Showing 1–9 of 30 results

star-5

"-"

ลูกค้า493115
ลูกค้า: 493115
star-5

"ใส่ใจงาน ใส่ใจลูกค้า ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมงานส่วนไหน ก็ดำเนินการให้ตามที่เหมาะสม และตรงต่อเวลา ขอบคุณมากครับ"

ลูกค้าpk
ลูกค้า: pk
star-5

"แปลรวดเร็ว ส่งงานก่อนเวลาด้วย ขอบคุณมากครับ"

ลูกค้าpk
ลูกค้า: pk
star-5

"ขอบคุณค่ะ"

ลูกค้า812283
ลูกค้า: 812283
star-5

"ทำงานได้รวดเร็วทันใจดีมากค่ะ คุ้มค่ากับราคา"

ลูกค้า952475
ลูกค้า: 952475
star-5

"รวดเร็วและถูกต้องครับ ขอบคุณครับ"

ลูกค้า857581
ลูกค้า: 857581
star-5

"แปลงานดีค่ะ"

ลูกค้าphung
ลูกค้า: phung
star-5

"ทำงานได้รวดเร็วมาก คุ้มค่ากับราคาค่ะ"

ลูกค้า952475
ลูกค้า: 952475
star-5

"รวดเร็วถูกต้องครับ"

ลูกค้า857581
ลูกค้า: 857581
star-5

"รวดเร็วและถูกต้องครับ ปิดงานให้แล้วนะครับ"

ลูกค้า857581
ลูกค้า: 857581
star-5

"แปลดีมากค่ะ ภาษาสวยงาม แปลไวด้วย ขอบคุณมากนะคะ"

ลูกค้า616766
ลูกค้า: 616766
star-5

"แปลดี จัดหน้าเรียบร้อย รวมเร็ว"

ลูกค้าssservice2..
ลูกค้า: ssservice2..

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ