เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
uk-flag Thailand-Flag


อัปโหลดไฟล์งานแปลเพื่อประเมินราคา

Image
สั่งแปลภาษา
บริการ *
คู่ภาษาที่ต้องการ *
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ *
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
แปลข้อความสั้น ไม่ต้องอัปโหลดไฟล์
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ วางลงในกล่องข้อความนี้ได้เลย
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล *
โทรศัพท์ *

เกี่ยวกับ การอัปโหลดไฟล์

เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปล แล้วอัปโหลด โดยกดปุ่ม "อัปโหลดไฟล์เข้าตลาด " และใส่คำอธิบายรายละเอียดของานแปลที่ปุ่ม เช่น เวลาที่ต้องการ เป็นต้น "แนบหมายเหตุ "

หมายเหตุ: ท่านสามารถอัปโหลดได้หลายไฟล์และใส่คำอธิบายแต่ละไฟล์ได้

จากนั้นเลือกรูปแบบงาน เลือกภาษาต้นฉบับ และภาษาที่ต้องการให้แปล แล้วกดปุ่ม "ประเมินราคา "
* หากนักแปลเริ่มเสนอราคาแล้ว กรุณาดูดูประวัตินักแปลเพื่อมอบหมายงานให้แปล แต่นักแปลนั้นๆ จะเริ่มดำเนินการเมื่อท่านแจ้งชำระเงินแล้ว

ติดต่อ สอบถามติดต่อ สอบถาม

Pasa24 LTD., Part
MUEANG LOEI MUEANG LOEI
42000

093 397 4214
Online Chat
pasa24.com@gmail.com
Line ID: @pawano