เงื่อนไขและนโยบายการรับประกัน

เงื่อนไขและนโยบายการรับประกัน

โปรดอ่านเงื่อนไขและนโยบายการรับประกันเหล่านี้ก่อนทำการใช้บริการ หากคุณใช้บริการต่าง ๆ ของเราแล้ว หมายความว่า คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายการรับประกันเหล่านี้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและนโยบายการรับประกันเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขและนโยบายการรับประกันเหล่านี้

1. คุณสามารถมอบงานให้นักแปลอิสระท่านใดก็ได้ที่เข้ามาเสนอราคาตามดุลยพินิจและการตัดสินใจสุดท้ายของคุณ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะพึงพอใจกับผลงานของนักแปลอิสระที่คุณเลือก

2. คุณจะได้รับการบริการแปลภาษาอย่างดีที่สุด ไม่ว่างานชิ้นนั้นจะเล็กหรือใหญ่ ด่วนหรือไม่ นักแปลอิสระของเราสามารถให้บริการแปลภาษาได้ตามราคาค่าบริการและระยะเวลาดำเนินการที่ได้เสนอไว้

3. คุณสามารถสอบถาม พูดคุยกับนักแปลอิสระได้ตลอดเวลา ทั้งในระหว่างการเสนอราคา การมอบงาน การดำเนินการ และการส่งมอบงาน ผ่านระบบแชตในเว็บไซต์ และสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดทุกกระบวนการ

4. ในกรณีที่นักแปลอิสระไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามรายละเอียดสำหรับการใช้บริการที่แจ้งไว้ตอนต้น จะมีการแจ้งให้คุณทราบก่อนทุกครั้ง คุณมีสิทธิที่จะยินยอมให้มีการขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ความเหมาะสมและดุลยพินิจของคุณ

5. เรากำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและขอให้คุณปิดงานภายใน 20 วันหลังจากได้รับส่งมอบงาน หากถึงกำหนดแล้วแต่คุณยังไม่ได้ปิดงาน ระบบจะปิดงานให้คุณอัตโนมัติ ซึ่งหากปิดงานแล้วจะไม่สามารถคืนค่าบริการได้ในทุกกรณี แต่คุณสามารถขอให้ตรวจสอบหรือแจ้งแก้ไขได้ตลอดแม้ว่าจะปิดงานไปแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดจากนโยบายการลบข้อมูล

6. ในกรณีที่คุณมีความประสงค์ต้องการยกเลิกงาน จากสาเหตุไม่พอใจในผลงานหรืออื่น ๆ โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 09 3397 4214 หรือแจ้งเรื่องมาทางอีเมล pasa24.com@gmail.com ภายใน 20 วัน หลังจากได้รับส่งมอบงาน งานชิ้นนั้น จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งอาจสามารถยกเลิกได้ หรือไม่สามารถยกเลิกได้ โดยจะทำการพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าวตามดุลพินิจของเรา

7. ในขณะที่งานอยู่ระหว่างดำเนินการ จะมีการแจ้งรายละเอียดการดำเนินการผ่านทางอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ในทุกขั้นตอน โดยเราอาจติดต่อคุณเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบางกรณี เพื่อสอบถาม แจ้งปัญหา ติดตามการรับงาน หรืออื่น ๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

8. เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเอง ห้ามทำการติดต่อกับนักแปลอิสระนอกเว็บไซต์โดยเด็ดขาด หากตรวจพบเราจะไม่มีการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

9. เมื่อคุณยืนยันสั่งงานและชำระค่าบริการ หลังจากเราส่งมอบงานให้คุณแล้ว เราจะเก็บไฟล์งานต้นฉบับของคุณและไฟล์งานจากเราไว้ 180 วัน จากนั้นไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบในทันทีตามนโยบายการลบข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขและนโยบายการรับประกัน ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0423558000206
โทรศัพท์: 09 3397 4214
อีเมล: pasa24.com@gmail.com
ไลน์ไอดี: @pawano

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ