อัพโหลดไฟล์งานแปลเพื่อประเมินราคา

สั่งแปลภาษา

เอกสารต้องการรับรอง:

เพิ่มไฟล์ได้อีก

1 แปลประโยคสั้นๆ 1-5 บรรทัด ด่วน! ไม่ต้องอัพโหลดไฟล์งาน

(หลังจากแจ้งชำระเงินแล้ว)

สำหรับเอกสารราชการ ที่ต้องการรับรองการแปล
* เอกสารจะถูกจัดส่งด้วย EMS โดยมีตราประทับ และลงชื่อรับรองจากสำนักงานแปล บวกค่าดำเนินการ 100 บาท

ไม่ต้องการรับรอง
ต้องการรับรอง


เริ่มประเมินราคา


คุณสามารถเลือกนักแปลที่ราคา/ระยะเวลา และดูประวัติการทำงานของนักแปลที่เหมาะสมกับงานของคุณมากที่สุด

เกี่ยวกับ การอัพโหลดไฟล์

เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปล แล้วอัพโหลด โดยกดปุ่ม "อัพโหลดไฟล์เข้าตลาด " และใส่คำอธิบายรายละเอียดของานแปลที่ปุ่ม เช่น เวลาที่ต้องการ เป็นต้น "แนบหมายเหตุ "

หมายเหตุ: ท่านสามารถอัพโหลดได้หลายไฟล์และใส่คำอธิบายแต่ละไฟล์ได้

จากนั้นเลือกรูปแบบงาน เลือกภาษาต้นฉบับ และภาษาที่ต้องการให้แปล แล้วกดปุ่ม "ประเมินราคา "
* หากนักแปลเริ่มเสนอราคาแล้ว กรุณาดูดูประวัตินักแปลเพื่อมอบหมายงานให้แปล แต่นักแปลนั้นๆ จะเริ่มดำเนินการเมื่อท่านแจ้งชำระเงินแล้ว

ติดต่อ สอบถามติดต่อ สอบถาม

Pasa24 LTD., Part
MUEANG LOEI MUEANG LOEI
42000

042 030 159
093 397 4214, 098 601 1594
Online Chat
pasa24.com@gmail.com
Line ID: 0933974214