คำติชม คำแนะนำ เสียงสะท้อน ดีไหม Testimonial

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ

Image

พบ 1-10 จาก 1,110


 • #P24197 24/3/2562 11:08:36
  แปลบทคัดย่อ ( อังกฤษ )

  gif...a ถูกและดีมากค่ะ จ่ายเพียง 400 บาท

 • #P57459 22/3/2562 14:52:38
  แปลจดหมาย ( ไทย --> อังกฤษ )

  tee...r แปลเร็ว ส่งงานก่อนเวลาตลอดเลย ^^ ขอบคุณนะคะ จ่ายเพียง 200 บาท

 • #P31921 21/3/2562 16:28:12
  แปลบทคัดย่อ ( ไทย --> อังกฤษ )

  rea...a ขอบคุณครับ จ่ายเพียง 160 บาท

 • #P62545 20/3/2562 20:20:30
  แปลบทคัดย่อ ( ไทย --> อังกฤษ )

  coo...z ภาษาสวยงามค่ะ จ่ายเพียง 900 บาท

 • #P66949 20/3/2562 17:58:36
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  new...p แปลได้รวดเร็ว และใช้ภาษาดีค่ะ จ่ายเพียง 50 บาท

 • #P53221 20/3/2562 10:07:32
  แปลบทคัดย่อ ( ไทย --> อังกฤษ )

  kan...e แปลรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลามาก จ่ายเพียง 100 บาท

 • #P91237 19/3/2562 8:52:59
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  ano...h แปลได้รวดเร็ว และสละสลวยดีค่ะ จ่ายเพียง 200 บาท

 • #P39573 18/3/2562 18:10:44
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( ไทย --> อังกฤษ )

  raw...g ขอบคุณครับ จ่ายเพียง 500 บาท

 • #P15158 18/3/2562 17:01:51
  แปลเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ( อังกฤษ )

  wor...u งานแปลอ่านเข้าใจ ดีมากครับ แนะนำนักแปลท่านนี้สำหรับคนที่สนใจ จ่ายเพียง 450 บาท

 • #P19584 16/3/2562 13:31:29
  แปลงานเครื่องกล ( ไทย --> อังกฤษ )

  pra...g รวดเร็วและแปลได้ค่อนข้างตรงตามที่ต้องการดี จ่ายเพียง 300 บาท