เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ

Image

พบ 11-20 จาก 3,729


 • #P98553 20/11/2560 13:27:58
  แปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี ( ไทย --> อังกฤษ )

  nat...a แปลสัญญากู้เงินได้ดีมากค่ะ จ่ายเพียง 2,400 บาท

 • #P21141 20/11/2560 13:24:12
  แปลคู่มือ ( ไทย --> อังกฤษ )

  nat...a แปลงานได้ดีมากค่ะ จ่ายเพียง 2,500 บาท

 • #P73435 20/11/2560 11:41:24
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  cro...n ขอบคุนนะคะ จ่ายเพียง 200 บาท

 • #P16155 19/11/2560 22:03:40
  แปลงาน ชีวเคมี – Food Science ( อังกฤษ )

  ndn...0 ภาษาที่ใช้คค่อนข้างเข้าใจง่าย แต่ก้ยังมีบางศัพท์เฉพาะที่แปลไม่ตรง มีการอธิบายผลการทดลองให้เข้าใจง่าย โดยรวมถือว่าดี เพราะทำให้เข้าใจเปเปอร์มากขึ้นค่ะ จ่ายเพียง 1,200 บาท

 • #P71179 19/11/2560 20:29:50
  แปลคู่มือ ( ไทย --> อังกฤษ )

  nat...a แปลได้ดีมากค่ะ จ่ายเพียง 3,000 บาท

 • #P63934 19/11/2560 13:42:57
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  tan...6 แปลดีและไวมากครับ จ่ายเพียง 150 บาท

 • #P55354 19/11/2560 10:02:04
  แปลงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( อังกฤษ )

  mat...e แปลงานเร็วมาก ส่งก่อนกำหนด แถมยังติดตางานได้ตลอดเลย จ่ายเพียง 1,000 บาท

 • #P66712 19/11/2560 9:58:56
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  par...s ผลงานดี และส่งงานตามเวลานัด จ่ายเพียง 400 บาท

 • #P82919 19/11/2560 9:46:13
  แปลเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ( อังกฤษ )

  lto...a แปลดี ภาษเข้าใจง่ายเช่นเคยค่ะ จ่ายเพียง 2,350 บาท

 • #P96935 18/11/2560 8:50:43
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( จีน --> ไทย )

  lto...a แปลเร็วมาก งานดีค่ะ จ่ายเพียง 300 บาท