เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ

Image

พบ 21-30 จาก 3,729


 • #P84397 18/11/2560 4:05:20
  แปลงานด้านการบริหารการศึกษา ( อังกฤษ )

  tha...t Great work , will come for more Thank you Krub จ่ายเพียง 150 บาท

 • #P37765 17/11/2560 6:53:44
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( อังกฤษ )

  gir...u เร็วแและถูกดีค่ะ จ่ายเพียง 700 บาท

 • #P17934 16/11/2560 21:21:54
  แปลจดหมาย ( ไทย --> อังกฤษ )

  tee...r ขอบคุณนะคะ แปลรวดเร็ว ราคาย่อมเยาว จ่ายเพียง 200 บาท

 • #P62636 16/11/2560 19:55:32
  แปลงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( อังกฤษ --> อังกฤษ )

  tip...i ขอบคุณมากๆค่ะ จ่ายเพียง 500 บาท

 • #P96181 16/11/2560 18:27:35
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( อังกฤษ )

  gir...u งานเร็วดีค่ะ จ่ายเพียง 1,200 บาท

 • #P91784 16/11/2560 15:54:11
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  rat...u แปลได้ชัดเจน มีความเข้าใจในเนื้อหาในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และภาษาสละสลวยมากครับ จ่ายเพียง 4,918 บาท

 • #P36277 16/11/2560 12:59:42
  แปลบทคัดย่อ ( ไทย --> อังกฤษ )

  mis...6 ทำงานเร็วมากคะ ชอบมาก จ่ายเพียง 100 บาท

 • #P14971 16/11/2560 11:10:26
  แปลจดหมาย ( ไทย --> อังกฤษ )

  tee...r ขอบคุณมากกกนคะ แปลเร็ว แปลดี ราคาย่อมเยาว์เสมอ ^___^ จ่ายเพียง 100 บาท

 • #P55621 15/11/2560 23:46:19
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  big...l รวดเร็ว เรียบร้อย สุดยอดมากครับ ต้องแนะนำต่อเลยครับ จ่ายเพียง 350 บาท

 • #P74665 15/11/2560 18:25:21
  แปลงาน ชีวเคมี – Food Science ( อังกฤษ )

  run...a แปลดีมากๆค่ะ จ่ายเพียง 550 บาท