เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ

Image

พบ 31-40 จาก 3,729


 • #P58587 15/11/2560 14:04:32
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  Cin...e แปลรวดเร็วดีค่ะ จ่ายเพียง 200 บาท

 • #P63485 15/11/2560 12:13:00
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( อังกฤษ )

  gir...u งานดีค่ะ จ่ายเพียง 1,000 บาท

 • #P24468 15/11/2560 9:35:19
  แปลงานด้านการบริหารการศึกษา ( อังกฤษ )

  tha...t Great work , very appropriate Krub จ่ายเพียง 1,850 บาท

 • #P93669 15/11/2560 7:48:01
  แปลเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ( อังกฤษ )

  adm...i ส่งงานรวดเร็วค่ะ แปลความหมายได้ตรงคำศัพท์ แต่ถ้าแปลให้อารมณ์ของงานออกมาสื่อตามการใช้งานของงานประเภทนั้นๆ จะดีมากๆ ค่ะ จ่ายเพียง 1,000 บาท

 • #P62221 14/11/2560 22:54:49
  แปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ ( ไทย --> อังกฤษ )

  goo...p งานเสร็จเร็ว เรียบร้อยและคุยง่ายค่ะ ขอบคุณมากๆเลย ^^ จ่ายเพียง 1,600 บาท

 • #P44888 14/11/2560 21:28:39
  แปลบทคัดย่อ ( ไทย --> อังกฤษ )

  gas...4 งานโอเครมากเลยครับ ขอบคุณครับ ที่จัดส่งให้ตามเวลา จ่ายเพียง 200 บาท

 • #P81832 14/11/2560 18:55:47
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( อังกฤษ )

  gir...u รวดเร็วมากค่ะ จ่ายเพียง 1,600 บาท

 • #P43219 14/11/2560 12:46:05
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ญี่ปุ่น --> ไทย )

  tha...0 แปลดีมากค่ะ.. จ่ายเพียง 800 บาท

 • #P21745 14/11/2560 6:51:52
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( อังกฤษ )

  gir...u งานดีค่ะ จ่ายเพียง 1,600 บาท

 • #P11723 13/11/2560 21:54:35
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( อังกฤษ )

  paa...u ส่งงานรวดเร็วมากครับ เนื้อหาการแปลเข้าใจง่ายดีครับ จ่ายเพียง 1,200 บาท