รับแปลบัตรประชาชน หนังสือเดินทางภาษาจีน

pasa24 มีบริการ รับแปลบัตรประชาชนภาษาจีน หนังสือเดินทางภาษาจีน พร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแปลภาษาจีนโดยเฉพาะ พร้อมงานแปลผ่านการตรวจสอบจากทีมงานตรวจสอบคุณภาพของ pasa24 รับประกันคุณภาพ

คู่ภาษาที่รับแปลบัตรประชาชน หนังสือเดินทางจีน

เพื่อรองรับงานแปลด้านภาษาจีน pasa24 ของเราจึงให้บริการรับแปลบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางจีน ตามคู่ภาษาต่อไปนี้

 • รับแปลภาษาจีนเป็นไทย
 • รับแปลภาษาไทยเป็นจีน
 • รับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ
 • รับแปลภาษาอังกฤษเป็นจีน

ทำไมต้องแปลบัตรประชาชน หนังสือเดินทางเป็นภาษาจีน

เป็นที่รู้กันอยู่ว่าประเทศจีนเป็นประเทศชาตินิยม และด้วยเหตุนี้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในจีนนั้นจึงไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนัก แต่ก็ยังถือเป็นภาษามาตรฐานสากลทั่วโลก ถึงกระนั้นการติดต่อในหน่วยงานราชการก็ยังคงใช้ภาษาจีนเป็นสำคัญ และมีไม่มากที่คนจีนจะอ่านภาษาอังกฤษออก นี่จึงถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญว่า ทำไมเราจำเป็นต้องใช้เอกสารที่เป็นภาษาจีน เพื่อที่จะยื่นติดต่อในหน่วยงานหรือสถานที่ราชการต่างๆ

แปลบัตรประชาชน หนังสือเดินทางเป็นภาษาจีนเมื่อไร

บัตรประชาชน และหนังสือเดินทาง ถือเป็นเอกสารที่สำคัญมากและจำเป็นต่อการระบุการมีตัวตน ยิ่งเมื่อมีการเดินทางไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน จำเป็นที่จะต้องแปลบัตรประชาชน และหนังสือเดินทาง เป็นภาษาจีนเสียก่อน เพื่อง่ายต่อการดำเนินงานด้านเอกสาร และประสานงานช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น

แปลบัตรประชาชน หนังสือเดินทางเป็นภาษาจีนดีอย่างไร

ทาง pasa24 เข้าใจปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะให้บริการรับแปลบัตรประชาชนภาษาจีน หนังสือเดินทางภาษาจีน เพราะเรารู้ว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่สำคัญ เราจึงเป็นคำตอบของหลายคนๆที่ต้องการงานแปลเอกสาร แปลบัตรประชาชน แปลหนังสือเดินทาง แปลเอกสารราชการอื่นๆ ที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และมีการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ สำหรับข้อดีในการใช้บริการ รับแปลบัตรประชาชนภาษาจีน หนังสือเดินทางภาษาจีน กับเราคือ

 • แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาจีน และนักแปลผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการแปลมากกว่า 10 ปี
 • เอกสารแปลมีการตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้องของงานแปล จากทีมตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนส่งงาน
 • ส่งงานแปลตามระยะเวลาแปลที่กำหนด
 • เอกสารแปลมีการประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องจากบริษัทแปลเท่านั้น
 • มีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้งานและไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลแต่อย่างใด
 • เมื่อส่งงานแปลเกิน 6 เดือน ทาง pasa24 จะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้งาน
 • รับประกันงานแปล โดยสามารถแจ้งแก้ไขงานแปลได้ไม่จำกันครั้งฟรี 6 เดือน
 • งานแปลทุกชิ้น เราพร้อมการันตีความพอใจ และมีการรับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

เอกสารอื่นๆที่รับแปลภาษาจีน

เพราะเราเป็นผู้นำด้านการแปลภาษาจีน ดังนั้น pasa24 ของเราจึงรองรับงานแปลเอกสารราชการอื่นๆนอกจาก รับแปลบัตรประชาชนภาษาจีน หนังสือเดินทางภาษาจีน โดยรับแปลเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • รับแปลใบเกิดภาษาจีน
 • รับแปลใบขับขี่ภาษาจีน
 • รับแปลใบทะเบียนบ้านภาษาจีน
 • รับแปลใบใบประกาศภาษาจีน
 • รับแปลใบหนังสือรับรองบริษัทภาษาจีน
 • รับแปลใบเปลี่ยนชื่อภาษาจีน
 • รับแปลใบสำคัญสมรสภาษาจีน
 • รับแปลใบหย่าภาษาจีน
 • และเอกสารอื่นๆ

ขั้นตอนการสั่งแปลเอกสารราชการภาษาจีน

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินราคา

ส่งเอกสารบัตรประชาชนภาษาจีน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการอื่นๆ เข้ามาประเมินราคาได้ที่ pasa24.com โดยสามารถรองรับไฟล์ได้หลากหลาย เช่น ไฟล์ jpg, ไฟล์ png, ไฟล์ pdf, ไฟล์ word และอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 2 ดูการประเมินราคา

รอนักแปลทำการตรวจสอบไฟล์ และประเมินราคา โดยเมื่อนักแปลทำการประเมินราคาแล้ว จะมีอีเมลแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบราคาและระยะเวลาที่นักแปลทำการประเมิน หรือหากไม่สนใจนักแปลท่านนี้ สามารถรอให้นักแปลท่านอื่นเข้ามาประเมินราคาได้

ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานและชำระค่าแปล

พูดคุย ตกลงเรื่องการแปลกับนักแปลที่สนใจ เมื่อตกลงกันได้แล้ว ให้ทำการกดมอบหมายงานแปลให้กับทางนักแปล จากนั้นทำการชำระค่าแปลตามยอดที่นักแปลประเมิน ในส่วนนี้จะไม่มีเรียกเก็บค่าบริการใดๆเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 4 นักแปลรับงาน

เมื่อทำการชำระค่าแปลแล้ว ระบบจะมีการส่งอีเมลให้นักแปลเข้ามารับงานแปล จากนั้นนักแปลจะทำการแปลพร้อมส่งงานแปลตามระยะเวลาที่กำหนด และหากนักแปลมีข้อสอบถาม นักแปลจะสอบถามเข้าไปในระบบ pasa24

ขั้นตอนที่ 5 รับงานและปิดงาน

เมื่อนักแปลส่งงานแปลแล้ว ให้ทำการตรวจสอบงานแปล จากนั้นแจ้งยืนยันกลับ หรือทำการปิดงานให้กับทางนักแปล หากเป็นเอกสารที่ทางบริษัทต้องประทับตรารับรองการแปล หลังจากปิดงานหรือยืนยันความถูกต้องของเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะรับรองการแปลพร้อมส่งไฟล์สแกนที่รับรองการแปลให้ในเบื้องต้น และส่งฉบับที่รับรองตัวจริงทางไปรษณีย์ให้อีกครั้ง

ราคาแปลบัตรประชาชนภาษาจีน หนังสือเดินทางภาษาจีน

สำหรับราคาในการแปลบัตรประชาชนภาษาจีน หนังสือเดินทางภาษาจีน มีการคิดราคาดังนี้

ราคาแปลบัตรประชาชนภาษาจีน

 • แปลจากภาษาไทย - จีน ราคา 550 บาท
 • แปลจากภาษาจีน - ไทย ราคา 550 บาท
 • แปลจากภาษาอังกฤษ - จีน ราคา 650 บาท
 • แปลจากภาษาจีน - อังกฤษ ราคา 650 บาท

ราคาแปลหนังสือเดินทางภาษาจีน

 • แปลจากภาษาไทย - จีน ราคา 650 บาท
 • แปลจากภาษาจีน - ไทย ราคา 450 บาท
 • แปลจากภาษาอังกฤษ - จีน ราคา 750 บาท
 • แปลจากภาษาจีน - อังกฤษ ราคา 750 บาท

สรุป

บริการรับแปลบัตรประชาชนภาษาจีน หนังสือเดินทางภาษาจีน เป็นบริการที่สำคัญสำหรับบุคคลที่ต้องการนำเอกสารไปใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร และบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ถือเป็นเอกสารยืนยันตัวตนของบุคคล โดยมีรายละเอียดที่สำคัญอยู่จำนวนมาก และการแปลเอกสารราชการภาษาจีนนั้นต้องมีการรับรองคำแปลถูกต้องจากบริษัทแปลด้วย ดังนั้น pasa24 ของเราจึงตอบโจทย์ในทุกข้อสงสัย “มั่นใจในคุณภาพ ตรงเวลา ราคาย่อมเยาว์ สั่งง่าย ได้ชัวร์”

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ
รับแปลบัตรประชาชน หนังสือเดินทางภาษาจีน

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการแปลภาษาจีน กับ Pasa24 ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองบริการทางด้านการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


 1. pk
  P94744 ธงประเทศไทยธงประเทศจีน
 2. pk
  P18925 ธงประเทศไทยธงประเทศจีน
 3. 342164
  P64364 ธงประเทศไทยธงประเทศจีน
 4. Pook
  P83527 ธงประเทศไทยธงประเทศจีน
 5. 366432
  P14696 ธงประเทศไทยธงประเทศจีน
 6. 933988
  P75562 ธงประเทศจีนธงประเทศอังกฤษ
 7. 225695
  P24189 ธงประเทศจีนธงประเทศอังกฤษ
 8. sswm.tssw
  P76199 ธงประเทศไทยธงประเทศจีน

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ