แปลงานวิจัย และเอกสารวิชาการ ราคาถูก

แปลเอกสารวิชาการ บทคัดย่อ งานวิจัย และบทความต่างประเทศทุกชนิด

ท่านกำลังมองหาบริการ แปลงานวิจัย ราคาถูก อยู่หรือไม่ pasa24.com รับแปลงานวิจัย แปลเอกสาร ราคาถูก ที่ท่านสามารถเลือกราคาได้เองตามงบประมาณหรือ เรทราคาแปลภาษา ที่ท่านตั้งไว้ได้ โดยการเลือกใช้บริการกับนักแปลคุณภาพ ที่เข้ามาเสนอราคา รับประกันได้ว่า ท่านจะได้งานแปลคุณภาพ และราคาประหยัดอย่างแน่นอน

ความสำคัญของการแปลงานวิจัย แปลบทคัดย่อ

เพราะการแปลงานวิจัยแปลบทคัดย่อ และแปลบทความต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือ งานแปลต้องมีคุณภาพ ภาษา สำนวนต้องสละสลวย สื่อสารเข้าใจ และต้องเป็นคนแปลเท่านั้น เพราะแน่นอนว่า การที่ใช้คนแปล จะมีความถูกต้อง แม่นยำ และเข้าใจบริบทของประโยคได้ดีกว่า ซึ่งความสวยงามของสำนวนการแปล ล้วนมาจากประสบการณ์ของผู้แปล บวกกับการค้นคว้ามาอย่างดีเยี่ยมนั่นเอง


แปลงานวิจัย ราคาถูก ให้บริการหลากหลายแขนงดังนี้

1. ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ได้แก่

 • แปลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical Engineering)
 • แปลวัสดุศาสตร์ (Materials Science)
 • แปลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Engineering and Technology)
 • แปลชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
 • แปลโยธาและสิ่งแวดล้อม (Civil and Environmental Engineering)
 • แปลระบบชีวภาพ (Biosystems Engineering)

2. ด้านวิทยาศาสตร์ (Both Pure Science and Applied Science) ได้แก่

 • แปลฟิสิกส์ (Physics)
 • แปลเคมี (Chemistry)
 • แปลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Science and Technology)
 • แปลนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
 • แปลเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 • แปลจุลชีววิทยา (Microbiology)

3. ด้านการบริหาร เศรษฐกิจ การตลาด การเงินทั่วไป (General Management, Business, Marketing, Finance)

4. ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และ สื่อสารมวลชน (Education, Social Science, and Mass Communication)

5. เอกสารทางกฎหมายและทางเทคนิค (Legal and Technical documents)

6. ด้านการเงินการธนาคาร (Banking)

7. เอกสารทั่ว ๆ ไป (General documents) ได้แก่

 • แปลคู่มือเดินทาง (Travel guide/handbook)
 • แปลเอกสารการฝึกอบรม (Training materials)
 • แปลรายงานการประชุม (Meeting report)
 • แปลคู่มือการใช้ปฏิบัติงาน (Manual/tutorial)
 • แปลเว็บไซต์ (Website translation)
 • แปลเอกสารโฆษณา (Advertising brochure/hand-out
 • แปลจดหมายซักถาม (Correspondent letters
 • แปลจดหมายทั่วไป (General letters)
 • แปลจดหมายธุรกิจ (Business letters)
 • แปลข่าว (News)
 • แปลบทสุนทรพจน์ (Speeches)
 • และอื่น ๆ

ใช้บริการ แปลงานวิจัย บทคัดย่อ กับ pasa24 ดีอย่างไร?

นอกจากเราจะรับ แปลงานวิจัยในราคาถูกแล้วนั้น เรายังมีข้อดีอื่น ๆ ที่ลูกค้าหลายท่านเลือกใช้บริการกับเรามาอย่างยาวนาน ได้แก่

 • ได้รับงานแปลวิจัยที่อ่านแล้วเข้าใจงาน
 • นักแปลที่รับงานเป็นนักแปลเฉพาะวิจัยด้านนั้น ๆ
 • สามารถเลือกนักแปลได้เอง พร้อมดูประวัตินักแปลได้
 • นักแปบสามารถรับงาน แปลวิจัยด่วน ได้โดยสามารถระบุวันที่รับงานและช่วงเวลาที่รับงานได้
 • สั่งงานแปลสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล
 • มีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดการสั่งงานแปล

ขั้นตอนการสั่งงาน แปลงานวิจัย แบบสะดวกและรวดเร็ว

 1. อัปโหลดไฟล์งานวิจัย หรือบทคัดย่อที่ต้องการแปลไปที่เว็บ pasa24.com
 2. ทำการดูประวัตินักแปลที่สนใจ และทำการกดมอบหมายงานให้นักแปล
 3. ชำระค่าแปลวิจัย และแจ้งการชำระ
 4. รับงานแปลพร้อมทำการตรวจสอบงานแปลและปิดงานให้นักแปล

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ Live Chat ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตลาดแปลภาษา PASA24 พร้อมให้บริการ

สั่งงานง่าย ได้งานชัวร์ สนใจแปลภาษา คลิกเลย!

สั่งแปลภาษา

รับแปลงานวิจัย แปลบทคัดย่อ มากกว่า 14 ภาษา

โดยให้บริการหลากหลายภาษาดังนี้

ธงไทย

ภาษาไทย (Thai)

ธงอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ (English)

ธงจีน

ภาษาจีน (Chinese)

ธงญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)

ธงเกาหลี

ภาษาเกาหลี (Korean)

ธงพม่า

ภาษาพม่า (Burmese)

ธงลาว

ภาษาลาว (Lao)

ธงกัมพูชา

ภาษากัมพูชา (Khmer)

ธงเวียดนาม

ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)

ธงฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส (French)

ธงสเปน

ภาษาสเปน (Spanish)

ธงเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน (German)

ธงรัสเซีย

ภาษารัสเซีย (Russian)

ธงอิตาลี

ภาษาอิตาลี (Italian)

สรุปบริการแปลงานวิจัย ราคาถูก

ตลอดเวลาที่ผ่านมานอกจากจะให้บริการ แปลงานวิจัยราคาถูก แล้วยังมีบริการ ตรวจแก้ไขไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ทำให้ลูกค้ามากมายที่ใช้บริการกับเราได้รับอนุมัติให้ผ่านและตีพิมพ์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เราภูมิใจเป็นอย่างมากทีได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่มีอุปการคุณทุกท่าน ที่นอกเหนือจากจะมาใช้บริการแล้วยังบอกต่อให้กับเพื่อนและคนรู้จัก จนให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้น เราจะยึดมั่นและให้บริการงานที่มีคุณภาพต่อไป

"เราคือทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการ แปลงานวิจัย ราคาถูก แปลเอกสารบทคัดย่อ งานวิจัยต่างประเทศและเอกสารวิชาการทุกชนิด และยังประเมินราคา ฟรี"

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ
แปลงานวิจัย และเอกสารวิชาการ ราคาถูก

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษ กับ Pasa24 ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองบริการทางด้านการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


 1. P71463 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
 2. P73853 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
 3. P34312 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
 4. P14793 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
 5. P98845 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
 6. P44413 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
 7. P95735 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
 8. P88998 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย