แปลเอกสาร รับรองกงสุล

รับรองเอกสารแปล

บริการแปลเอกสาร เพื่อยื่นรับรองกงสุล สะดวก รวดเร็ว ราคาประหยัด

สำหรับใครที่กำลังวางแผนว่าจะไปศึกษาต่อ หรือไปทำงานที่ต่างประเทศ คงจะพอทราบมาบ้างว่า เอกสารต่าง ๆ นั้น จะต้องผ่านการ แปลเอกสาร และ รับรองกงสุล หรือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุลเสียก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ที่ประเทศปลายทางที่เราจะไปได้ แต่หากใครที่ยังไม่รู้ว่า การรับรองนิติกรณ์เอกสาร คืออะไร และจะต้องทำอย่างไร บทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ใน การรับรองเอกสารที่กงสุล ที่คุณจะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

รับรองนิติกรณ์เอกสาร คืออะไร?

การรับรองนิติกรณ์เอกสาร คือ การรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล หรือการรับรองความถูกต้องของเอกสารเพื่อนำไปใช้ในประเทศอื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่การรับรองเอกสารนั้น จะต้องมีตราประทับและรายมือชื่อบุคคลของกระทรวงต่างประเทศ ที่สถานกงสุลนั้นตั้งอยู่จึงจะสามารถใช้เอกสารนั้น ๆ ได้ ซึ่งการรับรองเอกสารนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รับรองเอกสารภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย และรับรองเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อที่จะนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องทำการ แปลเอกสาร รับรองกงสุล มีอะไรบ้าง?

1. เอกสารราชการส่วนบุคคล

 • แปลบัตรประจำตัวประชาชน
 • แปลใบมรณะบัตร
 • แปลสูติบัตร
 • แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
 • แปลสำเนาทะเบียนบ้าน
 • แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล
 • แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด
 • แปลใบทะเบียนสมรส
 • แปลใบหย่า
 • แปลทะเบียนราษฎร์
 • แปลพาสปอร์ต
 • อื่น ๆ

2. เอกสารทางการศึกษา

 • แปลปริญญาบัตร
 • แปลทรานสคริปต์ ทุกระดับชั้น
 • แปลหนังสือรับรองการศึกษา
 • แปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่าง ๆ
 • แปลใบรับรองการจบการศึกษา ประถมศึกษา กศน. มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
 • อื่น ๆ

3. เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

 • แปลหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท
 • แปลงบการเงินของบริษัท
 • แปลใบทะเบียนพาณิชย์
 • แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน
 • อื่น ๆ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร มีอะไรบ้าง?

1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล

2. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองโสด ทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น
 • เอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง)
 • คำแปลภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล

3. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • คำแปลภาษาอังกฤษของหนังสือรับรองบริษัท และลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล

4. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ

 • เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่าที่แสดงการพำนับอยู่ในไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

5. หนังสือมอบอำนาจ

ดูเอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม คลิก <<เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

ขั้นตอนการรับรองเอกสาร เพื่อยื่นกับทาง กรมการกงสุล

ขั้นตอนที่ 1

สแกนเอกสารต้นฉบับที่ต้องการแปล หรือถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลให้ชัดเจน ส่งประเมินราคาที่ pasa24.com ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงมาให้กับเราเนื่องจากเราให้บริการแบบออนไลน์ และหลังแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเราจะทำการประทับตรารับรองเอกสารฉบับที่แปลส่งกลับให้อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2

กดมอบหมายงานให้กับทางนักแปล เพื่อเป็นการยืนยันให้นักแปลท่านนั้นทำการแปล

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินค่าบริการและแจ้งยืนยันการสั่งงานแปล

**ค่าจัดส่งเอกสารทั่วประเทศส่งด่วน EMS 100 บาท

ขั้นตอนที่ 4

รับงานแปลเอกสารราชการ จากนั้นก็ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแปล และทำการแจ้งยืนยันงานแปลถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นรอรับเอกสารแปลที่มีการรับรองงการแปลได้เลย

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อได้รับงานแปลฉบับจริงจากทางบริษัทแปลแล้ว สามารถนำเอกสารไปยื่นขอรับรองที่กรมการกงสุล และสถานทูตได้เลย หากไม่สะดวกเดินทางไปยื่นรับรองด้วยตนเอง สามารถยื่นรับรองเอกสารทางไปรษณีย์ได้สะดวก (ดูวิธีการใช้ยื่นเอกสารกับทาง กงสุลไทย เพื่อ รับรองเอกสาร คลิก <<บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

*กรณีที่ท่านสามารถเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง สามารถลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ได้ คลิก <<กรมการกงสุล จองคิวรับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร กรมการกงสุล ที่ไหน ?

ภาคกลาง

 • กองสัญชาติและนิติกรณ์ ที่อยู่ 123 กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 อาคารกรมการกงสุล ชั้น 3
 • สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

ภาคเหนือ

 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 อาคารรวงผึ้ง 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน

 • อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคใต้

 • ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ถนนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ดูแผนที่การเดินทาง คลิก << สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

ติดต่อเจ้าหน้าที่แปลเอกสาร

หากต้องการสอบถามแปลเอกสาร เพิ่มเติม สามารถคุยกับเราได้ที่ Live Chat ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สรุปบริการแปลเอกสาร รับรองกงสุล

สำหรับการแปลเอกสาราชการ นอกจากคำแปลต้องถูกต้องแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือเอกสารแปลต้องมีการรับรองคำแปลถูกต้อง ใช้บริการ แปลเอกสาร รับรองกงสุล กับเรา เพื่อยืนยันว่าเอกสารได้ถูกแปลอย่างถูกต้องโดยสำนักงานแปล เรารับแปลเอกสาร รับรองกงสุล ราคาย่อมเยา ให้บริการแบบออนไลน์ รอรับที่บ้านได้เลย!

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ
แปลเอกสาร รับรองกงสุล

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษ กับ Pasa24 ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองบริการทางด้านการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


 1. P98845 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
 2. P72269 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
 3. P48726 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
 4. P88418 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
 5. P36734 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
 6. P48873 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
 7. P76266 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
 8. P36248 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย