รับแปลหนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนบริษัท พร้อมรับรอง

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนบริษัท พร้อมรับรอง

  แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท รับแปลหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองเอกสารแปล

  หนังสือจดทะเบียนบริษัทเป็นเอกสารที่มีความสำคัญสูงในการจัดตั้งบริษัท เพื่อให้ได้รับการยืนยันว่าบริษัทนั้นถูกต้องตามกฎหมายและมีอำนาจในการดำเนินกิจการ และส่วนประกอบของหนังสือจดทะเบียนบริษัทนั้น ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิเช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง และชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งบริษัทและเงินทุนเริ่มต้นที่นำมาจดทะเบียนบริษัทด้วย ดังนั้นการ แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และต้องได้รับการแปลที่ถูกต้องพร้อมมีการรับรองการแปลอีกด้วย

  สำหรับ pasa24.com ของเรานั้น ให้บริการ แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท แบบออนไลน์หลากหลายภาษาดังนี้

  • แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษาอังกฤษ
  • แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษาลาว
  • แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษาจีน
  • แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษาพม่า
  • แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษากัมพูชา
  • แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษาญี่ปุ่น
  • แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษาเกาหลี
  • แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษาเวียดนาม

  แน่นอนว่าการ แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะต้องแน่ใจว่าคำแปลถูกต้อง ชัดเจนตรงกับเอกสารต้นฉบับ ดังนั้นการเลือกผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วใช้บริการ แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท กับเราดีอย่างไร?

  • เอกสารแปลมีการรับรองคำแปลถูกต้องจากศูนย์แปล
  • ได้รับงานแปลจากนักแปลเฉพาะด้านเอกสารราชการ เพราะจะใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องมากกว่านักแปลทั่วไป
  • สามารถสั่งงานแปลผ่านออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไกล และรอรับเอกสารแปลที่บ้านได้เลย
  • มีการจัดแบบฟอร์มเอกสารให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดอะไรเพิ่มเติม
  • มีการตรวจสอบงานแปลทุกครั้ง ก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้งานแปลถูกต้องและเสร็จเรียบร้อยในครั้งเดียว
  • หากงานแปลมีแก้ไข สามารถแจ้งแก้ไขงานแปลได้ไม่จำกัดครั้ง และนักแปลพร้อมทำการแก้ไขในทันที
  • มีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า รับรองว่าเอกสารหรือข้อมูลไม่รั่วไหลอย่างแน่นอน

  หลายๆ บริษัทกำลังก้าวสู่ความเป็นสากล ภาษาจึงอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องกุมขมับ และเสียเวลาเป็นอย่างมากในการที่จะแปลเอกสาร แต่ต่อจากนี้ไป ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไป เพราะเราให้บริการ แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท และเอกสารอื่นๆอีกมากมายเช่น

  • แปลหนังสือรับรองบริษัท
  • แปลเอกสารผู้ถือหุ้น
  • แปลสัญญาผู้ถือหุ้น
  • แปลบริคณห์สนธิ
  • แปลงบการเงิน
  • แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  • แปลสมุดบัญชี หรือ หน้า Book Bank
  • และเอกสารบริษัทอื่นๆที่เกียวข้อง

  pasa24 ตระหนักอยู่เสมอว่า เอกสารทุกประเภทมีความสำคัญในตัวของมันเอง เช่นเดียวกับ หนังสือจดทะเบียนบริษัท เพื่อที่จะให้งานแปลออกมามีคุณภาพ และที่สำคัญงานแปลที่ได้รับการแปลจากเรานั้นต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริง ทีมงานจึงได้คัดสรรนักแปลเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการแปลพร้อมประทับตรารับรองการแปล เพื่อรับประกันว่างานทุกชิ้นที่ได้รับนั้นได้ทำการแปลครบถ้วนและถูกต้องตามต้นฉบับ หากต้องการสั่ง แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท กับเรา สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

  1. ส่งเอกสารที่ต้องการแปลเข้ามาประเมินราคาที่เว็บ pasa24.com โดยรองรับไฟล์ได้หลากหลายประเภท
  2. เลือกนักแปลและทำการชำระค่าแปล จากนั้นนักแปลจะเริ่มแปลพร้อมส่งมอบงานตามที่กำหนด
  3. รับงานแปลและทำการตรวจสอบงานแปล หากไม่มีแก้ไขให้ทำการยื่นยันงานแปลได้เลย ทางทีมงานจะได้ส่งไฟล์ที่รับรองการแปลให้อีกครั้ง

  ติดต่อเจ้าหน้าที่
  หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคุยกับเราได้ที่ Live Chat ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  pasa24 ศูนย์การ แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท แบบออนไลน์พร้อมตอบโจทย์งานแปลเอกสารบริษัทและรับรองงานแปลทุกชนิด เพื่อลดความยุ่งยาก หรืองานแปลที่ไร้คุณภาพมาตรฐาน ไม่มีตราประทับรับรอง เซ็นรับรองคำแปลอย่างถูกต้อง สามารถที่จะเรียกใช้บริการกับทีมงานนักแปลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ตรงเวลา ราคาประหยัด และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

  เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ
  รับแปลหนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนบริษัท พร้อมรับรอง

  ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษ กับ Pasa24 ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองบริการทางด้านการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


  1. P98845 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  2. P88998 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  3. P72269 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  4. P48726 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  5. P88418 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  6. P36734 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  7. P26971 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  8. P59431 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ

  สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

  อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
  อัปโหลดต้นฉบับ
  อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
  เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
  อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
  การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
  อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
  คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
  ขั้นตอน 1 จาก 4
  เลือกบริการและภาษา
  เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
  บริการ *
  ภาษาต้นทาง *
  ภาษาปลายทาง*
  ขั้นตอน 2 จาก 4
  กำหนดระยะเวลา
  ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
  ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
  คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
  หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

  ขั้นตอน 3 จาก 4
  ความต้องการเพิ่มเติม
  แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
  แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
  ขั้นตอน 4 จาก 4
  กำลังดำเนินการ