เกี่ยวกับ Pasa24

เกี่ยวกับ Pasa24

Image

หจก.ภาษา ทเวนตี้โฟร์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0423558000206

เราคือตลาดของลูกค้าและเป็นเวทีแสดงความสามารถด้านของภาษาของนักแปล

1.ลูกค้า บริการงานแปลทุกประเภทครอบคลุมหลากหลายภาษา โดยเน้นให้ลูกค้าสามารถเลือกนักแปลได้ กำหนดเวลาในการแปลได้และได้รับการเสนอราคาโดยทันทีจากนักแปลที่ที่สนใจในงานนั้นๆ ลูกค้าที่ใช้บริการต่างๆกับเราจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับความสะดวกที่สุดและมีความปลอดภัยที่สุด ทั้งในเรื่องเงินที่โอนและงานที่แปล

2.นักแปล เราเชื่อว่ายังมีนักแปลอีกมากที่มีความสามารถในการแปลภาษาที่ถนัด แต่ยังขาดเวทีในการแสดงความสามารถ ในการสมัครเป็นนักแปลประจำศูนย์แปลภาษา ก็มีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น นักแปลไม่สามารถกำหนดราคาที่จะแปลได้เอง มีโอกาสรับงานได้จำกัด เป็นต้น  เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักแปลทุกท่าน ได้ทำงานทางด้านภาษาอย่างเต็มที่ เราจึงได้ก่อตั้ง” Pasa24.com” ขึ้นมา เพื่อเป็นตลาดให้ท่านได้เลือกรับงานได้เต็มที่ เพื่อให้เกิดรายได้จริง สามารถทำงานได้อย่างอิสระที่บ้าน โดยเรามีระบบจัดการโอนเงินให้ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน

pasa24_co-founder

คุณอนุรักษ์ พรมโคตรค้า (Founder)

pasa24_founder

คุณธวัชชัย โยธาพันธ์ (Co-Founder)