ข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ

ข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ

Image

ข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ

 

ข้อตกลงและสิทธประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระกับ Pasa24.com

1.ต้องเสนอราคาเพื่อค่าบริการจัดการ/สนับสนุนจากเว็บไซต์ด้วย 30% หมายความว่าหากท่านเสนอราคาไป 100% ท่านจะได้รับเงินจริง 70% (หมายเหตุ ยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้นักแปล)

2.ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ ชื่อจริง นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวชาชนและที่อยู่ ซึ่งข้อมูลส่วนไหนระบบจะแสดงต่อลูกค้าหรือไม่แสดง บริษัทได้แจ้งไว้แล้วในตอนกรอกประวัติเพื่อสมัครนักแปล ดังนั้นนักแปลจึงไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลสำคัญๆ เกี่ยวกับตัวท่านจะรั่วไหลหรือเผยแพร่ไปยังบุคคลที่สาม บริษัทเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านสูงสุด

3. ห้ามแจ้งเบอร์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลให้ลูกค้าเวลาเสนอราคา แต่สามารถแจ้งประสบการณ์ และเหตุผลในการเสนอราคาและเวลาดังกล่าวได้ ากพบ ว่านักแปลมีการแจ้งเบอร์ติดต่อ อีเมล หรือไลน์ ให้กับทางลูกค้า ทางเราจะแจ้งเตือน 1 ครั้ง และหากพบว่ายังทำผิดอีกครั้ง เว็บไซต์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกนักแปลทันที

4.ห้ามใช้เครื่องมือช่วยแปลโดยเด็ดขาด! หากได้รับแจ้งเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแปล ทางเว็บไซต์จะยกเลิกสมาชิกนักแปลทันที และจะไม่มีการชำระเงินค่าแปลสำหรับออเดอร์นั้นๆ เนื่องจากทางเว็บไซต์จะคืนเงินให้กับลูกค้า

5.ต้องยินดีแก้ไขงานตามที่ลูกค้าแจ้ง แต่หากพบว่ามีเหตุผลสมควร หรืองานมีคุณภาพแล้วสามารถแจ้งมายังฝ่ายประกันคุณภาพที่ [email protected] เพื่อให้เราประสานงานกับลูกค้าต่อไป

6.หากมีปัญหาบางอย่างเช่น ส่งงานไม่ทัน ตามที่แจ้งไว้ ให้แจ้งลูกค้าพิจารณาเลื่อน หรือยกเลิกงานตั้งแต่เนิ่นๆ ภายใน 1-2 วันนับจากวันที่รับงานหากไม่ดำเนินการตามข้อตกลงและได้รับการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ 2 ครั้งแล้ว Pasa24.com จะยกเลิกสถานะนักแปลของท่าน และจะรับงานแปลไม่ได้อีกต่อไป

7. นักแปลตกลงรับข่าวแจ้งเกี่ยวกับออเดอร์งานแปลทางอีเมล รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์จากฝ่ายบริการเพื่อติดต่อประสานงาน หากไม่ต้องการรับข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งมาที่อีเมล [email protected] เพื่อยกเลิกสถานะนักแปล

8.เมื่อท่านคลิก “อ่านและยอมรับเงื่อนไข” แสดงว่านักแปลได้อ่านและตกลงยอมรับในข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระกับ Pasa24.com เรียบร้อยแล้ว

แต่หากนักแปลท่านใดไม่เห็นด้วยกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อลูกค้า กรุณาอย่ากดส่งใบสมัครนักแปล และให้ส่งอีเมลมาแจ้งฝ่ายบริการเพื่อลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ แต่หากกดส่งใบสมัครและได้รับอนุมัติเป็นนักแปลแล้ว แสดงว่าตกลงยอมรับในข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระและพร้อมให้แสดงข้อมูลในส่วนที่แจ้งไว้ต่อลูกค้าได้

หจก.ไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป

อีเมล: [email protected]

แก้ไขประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2558