ข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ

ข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ

Image

ข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ

 

ข้อตกลงและสิทธประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระกับ Pasa24.com

1.ต้องเสนอราคาเพื่อค่าบริการจัดการ/สนับสนุนจากเว็บไซต์ด้วย 30% หมายความว่าหากท่านเสนอราคาไป 100% ท่านจะได้รับเงินจริง 70% (หมายเหตุ ยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้นักแปล)

2.ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ ชื่อจริง นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวชาชนและที่อยู่ ซึ่งข้อมูลส่วนไหนระบบจะแสดงต่อลูกค้าหรือไม่แสดง บริษัทได้แจ้งไว้แล้วในตอนกรอกประวัติเพื่อสมัครนักแปล ดังนั้นนักแปลจึงไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลสำคัญๆ เกี่ยวกับตัวท่านจะรั่วไหลหรือเผยแพร่ไปยังบุคคลที่สาม บริษัทเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านสูงสุด

3. ห้ามแจ้งเบอร์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลให้ลูกค้าเวลาเสนอราคา แต่สามารถแจ้งประสบการณ์ และเหตุผลในการเสนอราคาและเวลาดังกล่าวได้ หากพบว่านักแปลมีการแจ้งข้อมูลการติดต่อมาแล้ว 2 ครั้ง  ทาง Pasa24 จะส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อน 1 ครั้ง และยังเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 ทาง Pasa24.com จะยกเลิกสถานะนักแปลของท่าน

4.ห้ามใช้เครื่องมือช่วยแปลโดยเด็ดขาด! หากได้รับแจ้งเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแปล และจะไม่มีการชำระเงินค่าแปลสำหรับออเดอร์นั้นๆ เนื่องจากทางเว็บไซต์จะคืนเงินให้กับลูกค้า หากมีใช้เครื่องมือแปลมาแล้ว ถึง 2 ครั้ง ทาง Pasa24 จะส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อน 1 ครั้ง และยังเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 ทาง Pasa24.com จะยกเลิกสถานะนักแปลของท่าน

5.ต้องยินดีแก้ไขงานตามที่ลูกค้าแจ้ง แต่หากพบว่างานมีคุณภาพแล้วสามารถแจ้งมายังฝ่ายประกันคุณภาพที่ pasa24.com@gmail.com เพื่อให้เราประสานงานกับลูกค้าต่อไป

6.หากส่งงานไม่ทันตามที่แจ้งไว้ ให้แจ้งลูกค้าพิจารณาเลื่อน หรือยกเลิกงานภายใน 1 วันนับจากวันที่รับงาน หากมีประวัติส่งงานไม่ทันแล้วไม่แจ้งลูกค้าล่วงหน้า ถึง 2 ครั้ง ทาง Pasa24 จะส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อน 1 ครั้ง และยังเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 ทาง Pasa24.com จะยกเลิกสถานะนักแปลของท่าน

7. หากรับงานแปลแล้วมีประวัติทิ้งงานมาแล้ว 2 ครั้ง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย ทาง Pasa24 จะส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อน 1 ครั้ง และยังเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 ทาง Pasa24.com จะยกเลิกสถานะนักแปลของท่าน

8. นักแปลตกลงรับข่าวแจ้งเกี่ยวกับออเดอร์งานแปลทางอีเมล รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์จากฝ่ายบริการเพื่อติดต่อประสานงาน หากไม่ต้องการรับข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งมาที่อีเมล pasa24.com@gmail.com เพื่อยกเลิกสถานะนักแปล

9.เมื่อท่านคลิก “อ่านและยอมรับเงื่อนไข” แสดงว่านักแปลได้อ่านและตกลงยอมรับในข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระกับ Pasa24.com เรียบร้อยแล้ว

แต่หากนักแปลท่านใดไม่เห็นด้วยกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อลูกค้า กรุณาอย่ากดส่งใบสมัครนักแปล และให้ส่งอีเมลมาแจ้งฝ่ายบริการเพื่อลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ แต่หากกดส่งใบสมัครและได้รับอนุมัติเป็นนักแปลแล้ว แสดงว่าตกลงยอมรับในข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นนักแปลอิสระและพร้อมให้แสดงข้อมูลในส่วนที่แจ้งไว้ต่อลูกค้าได้

หจก.ภาษา ทเวนตี้โฟร์

อีเมล: pasa24.com@gmail.com

แก้ไขประกาศ Updated ณ วันที่ 20 มกราคม 2561