เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
uk-flag Thailand-Flag

แปลเอกสาร รับรองกงสุล

แปลเอกสาร รับรองกงสุล

Image

รับรองเอกสารแปล

บริการแปลเอกสาร เพื่อยื่นรับรองกงสุล สะดวก รวดเร็ว ราคาประหยัด
สำหรับใครที่กำลังวางแผนว่าจะไปศึกษาต่อ หรือไปทำงานที่ต่างประเทศ คงจะพอทราบมาบ้างว่า เอกสารต่าง ๆ นั้น จะต้องผ่านการ แปลเอกสาร และ รับรองกงสุล หรือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุลเสียก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ที่ประเทศปลายทางที่เราจะไปได้ แต่หากใครที่ยังไม่รู้ว่า การรับรองนิติกรณ์เอกสาร คืออะไร และจะต้องทำอย่างไร บทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ใน การรับรองเอกสารที่กงสุล ที่คุณจะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
 
รับรองนิติกรณ์เอกสาร คืออะไร?
การรับรองนิติกรณ์เอกสาร คือ การรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล หรือการรับรองความถูกต้องของเอกสารเพื่อนำไปใช้ในประเทศอื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่การรับรองเอกสารนั้น จะต้องมีตราประทับและรายมือชื่อบุคคลของกระทรวงต่างประเทศ ที่สถานกงสุลนั้นตั้งอยู่จึงจะสามารถใช้เอกสารนั้น ๆ ได้ ซึ่งการรับรองเอกสารนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รับรองเอกสารภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย และรับรองเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อที่จะนำไปใช้ในต่างประเทศ
 
เอกสารที่ต้องทำการ แปลเอกสาร รับรองกงสุล มีอะไรบ้าง?
1. เอกสารราชการส่วนบุคคล
● แปลบัตรประจำตัวประชาชน
● แปลใบมรณะบัตร
● แปลสูติบัตร
● แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
● แปลสำเนาทะเบียนบ้าน
● แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล
● แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด
● แปลใบทะเบียนสมรส
● แปลใบหย่า
● แปลทะเบียนราษฎร์
● แปลพาสปอร์ต
● อื่น ๆ
 
2. เอกสารทางการศึกษา
● แปลปริญญาบัตร
● แปลทรานสคริปต์ ทุกระดับชั้น
● แปลหนังสือรับรองการศึกษา
● แปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่าง ๆ
● แปลใบรับรองการจบการศึกษา ประถมศึกษา กศน. มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
● อื่น ๆ
 
3. เอกสารเกี่ยวกับบริษัท
● แปลหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท
● แปลงบการเงินของบริษัท
● แปลใบทะเบียนพาณิชย์
● แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน
● อื่น ๆ
 
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร มีอะไรบ้าง?
1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
- บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
- คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
2. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองโสด ทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น
- เอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง)
- คำแปลภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
3. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
- คำแปลภาษาอังกฤษของหนังสือรับรองบริษัท และลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
4. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่าที่แสดงการพำนับอยู่ในไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
5. หนังสือมอบอำนาจ
 
ขั้นตอนการรับรองเอกสาร เพื่อยื่นกับทาง กรมการกงสุล
ขั้นตอนที่ 1
สแกนเอกสารต้นฉบับที่ต้องการแปล หรือถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลให้ชัดเจน ส่งประเมินราคาที่ pasa24.com ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงมาให้กับเราเนื่องจากเราให้บริการแบบออนไลน์ และหลังแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเราจะทำการประทับตรารับรองเอกสารฉบับที่แปลส่งกลับให้อีกครั้ง
 
ขั้นตอนที่ 2
กดมอบหมายงานให้กับทางนักแปล เพื่อเป็นการยืนยันให้นักแปลท่านนั้นทำการแปล
 
ขั้นตอนที่ 3
ชำระเงินค่าบริการและแจ้งยืนยันการสั่งงานแปล
**ค่าจัดส่งเอกสารทั่วประเทศส่งด่วน EMS 100 บาท
 
ขั้นตอนที่ 4
รับงานแปลเอกสารราชการ จากนั้นก็ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแปล และทำการแจ้งยืนยันงานแปลถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นรอรับเอกสารแปลที่มีการรับรองงการแปลได้เลย
 
ขั้นตอนที่ 5
เมื่อได้รับงานแปลฉบับจริงจากทางบริษัทแปลแล้ว สามารถนำเอกสารไปยื่นขอรับรองที่กรมการกงสุล และสถานทูตได้เลย หากไม่สะดวกเดินทางไปยื่นรับรองด้วยตนเอง สามารถยื่นรับรองเอกสารทางไปรษณีย์ได้สะดวก (ดูวิธีการใช้ยื่นเอกสารกับทาง กงสุลไทย เพื่อ รับรองเอกสาร คลิก >>บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์
*กรณีที่ท่านสามารถเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง สามารถลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ได้ คลิก >>กรมการกงสุล จองคิวรับรองเอกสาร
 
รับรองเอกสาร กรมการกงสุล ที่ไหน ?
ภาคกลาง
● กองสัญชาติและนิติกรณ์ ที่อยู่ 123 กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 อาคารกรมการกงสุล ชั้น 3
● สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย
● สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน
 
ภาคเหนือ
● ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 อาคารรวงผึ้ง 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
● อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี
 
ภาคใต้
● ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
● สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ถนนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถคุยกับเราได้ที่ Live Chat ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
สำหรับการแปลเอกสาราชการ นอกจากคำแปลต้องถูกต้องแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือเอกสารแปลต้องมีการรับรองคำแปลถูกต้อง ใช้บริการ แปลเอกสาร รับรองกงสุล กับเรา เพื่อยืนยันว่าเอกสารได้ถูกแปลอย่างถูกต้องโดยสำนักงานแปล เรารับแปลเอกสาร รับรองกงสุล ราคาย่อมเยา ให้บริการแบบออนไลน์ รอรับที่บ้านได้เลย!
  • เข้าชม
    0
  • แชร์เรื่องนี้