แปลสัญญาโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ 24 ชั่วโมง

แปลสัญญาโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ 24 ชั่วโมง

Image

แปลสัญญาโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ

 

แปลสัญญาโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ 24 ชั่วโมง

รับแปลสัญญา โดยนักแปลที่เชี่ยวชาญในการแปลกฎหมาย แปลเอกสารซื้อขาย แปลสัญญาเช่าชื้อต่างๆ รวมถึงแปลสิทธิบัตร แปลสังสือบริคณฑ์สนธิ ทุกประเภท

ด้วยระบบการแปลที่ออกแบบเพื่อให้การแปลเป็นเรื่องง่ายๆ ระบบของเราได้คัดเลือกนักแปลทางด้านกฎหมายจากทั่วประเทศ เพื่อให้บริการงานแปลคุณภาพให้กับลูกค้า เป็นระบบที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์หลายประการได้แก่

  • อัพโหลดไฟล์งานที่ต้องการเพียงครั้งเดียว สามารถดูราคาที่นักแปลสัญญาเสนอได้หลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลหรือแจ้งไปยังสำนักแปลหลายที่
  • ลูกค้าสามารถเลือกดูประวัตินักแปล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานแปลได้ ก่อนส่งมอบงานให้นักแปลท่านนั้น
  • สามารถติดตาม สอบถามกับนักแปลกฎหมายในระบบได้

ด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้งานแปลสัญญาเป็นเรื่องง่าย และลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด เรามีความเชื่อมั่นว่าลูกค้าที่มาสั่งแปลสัญญากับเราจะได้รับงานที่มีคุณภาพสูงสุด

Tip! ควรเลือกมอบงานให้นักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และมีประสบการณ์แปลงานด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 3 ปี จะทำให้งานที่ถูกต้องกับต้นฉบับ

หากสนใจ สามารถอัพโหลดไฟล์เพื่อประเมินราคาได้ที่ แปลสัญญา หรือเมนูอัพโหลดไฟล์ด้านล่างได้ตลอด 24 ชั่วโมง (หากมีหลายไฟล์ ก็อัพโหลดได้ทั้งหมด เพื่อให้นักแปลประเมินราคาทีเดียว)