เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
uk-flag Thailand-Flag

รับแปลและรับรองเอกสารทางการศึกษา

รับแปลและรับรองเอกสารทางการศึกษา

Image

รับแปลและรับรองเอกสารทางการศึกษา

รับแปล และ รับรองเอกสาร ทางการศึกษา
เอกสารทางการศึกษาเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้บ่อยครั้ง ตั้งแต่การสมัครเรียนต่อ การยื่นประกอบการสมัครงาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก บางสถาบันที่จะไปเรียนต่อ หรือบางบริษัทที่ไปสมัครงาน อาจขอเอกสารทางการศึกษาเป็นภาษาอื่นๆ ซึ่งเราให้บริการแปลพร้อม รับรองเอกสาร ทางการศึกษาทุกประเภท
เอกสารทางการศึกษาที่เรารับแปล พร้อมประทับตรา รับรองเอกสาร เช่น
 • ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร
 • ทรานสคริปต์ ใบรับรองผลการเรียน
 • หนังสือรับรองผลการศึกษา
 • หนังสือรับรองคุณวุฒิ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ
 • ใบรับรองการจบการศึกษา
 • อื่นๆ
คู่ภาษาที่เราให้บริการแปลพร้อม รับรองเอกสาร ได้แก่
 • ภาษาไทย - อังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ – ไทย
 • ภาษาจีน – ไทย
 • ภาษาญี่ปุ่น – ไทย
 • ภาษาพม่า – ไทย
 • ภาษากัมพูชา – ไทย
 • ภาษาลาว – ไทย
 • ภาษาเวียดนาม – ไทย
ข้อดีในการแปล และ รับรองเอกสาร ทางการศึกษา กับเรา
 • มีตราประทับรับรองคำแปลถูกต้องจากบริษัทพร้อมลายเซ็นนักแปล
 • สามารถนำไปยื่นกับสถานศึกษา สถานที่ราชการ หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ ได้
 • แปลโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญพร้อมตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งด้วยทีมตรวจสอบคุณภาพ
 • มีการรักษาความลับของลูกค้าและเอกสารอย่างเคร่งครัด
ค่าบริการ แปลพร้อมรับรองเอกสาร เริ่มต้นที่ 450 บาท
ขั้นตอนในการสั่งแปลงานพร้อม รับรองเอกสาร ทางการศึกษา มีเพียง 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ประเมินราคา อัปไฟล์งานที่ต้องการแปลที่หน้าเว็บไซต์ https://www.pasa24.com และกรอกรายละเอียดในการสั่งงานแปล
ขั้นตอนที่ 2
เลือกนักแปล เมื่อมีนักแปลเข้ามาเสนอราคา จะมีอีเมลแจ้งเตือนไปหา สามารถเลือกราคาและนักแปลที่เราสนใจ โดยดูประวัตินักแปลและรีวิวจากลูกค้าที่เคยให้บริการก่อนตัดสินใจกดมอบงานได้
ขั้นตอนที่ 3
การชำระเงิน สำหรับช่องทางการชำระเงินจะมีให้เลือก 3 ช่องทาง คือ 1) โอนเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย 2) สแกน QR Code ที่หน้าชำระเงิน 3) ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal
ขั้นตอนที่ 4
รับงานแปล เมื่อนักแปลส่งงานแปล จะมีอีเมลแจ้งเตือนไปหา สามารถเข้ามารับงานแปลได้ที่ https://www.pasa24.com จากนั้นให้ทำการตรวจสอบข้อมูลสำคัญพื้นฐาน เช่น ชื่อและตัวเลข และยืนยันความถูกต้องกับนักแปล เพื่อที่จะได้ประทับตรารับรองและส่งไฟล์สแกนให้อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 5
รอรับเอกสารตัวจริง หากเลือกให้จัดส่งเอกสารตัวจริง หลังจากนักแปลส่งไฟล์เอกสารแปลที่รับรองทางเว็บไซต์แล้ว จะทำการจัดส่งตัวจริงตามที่อยู่ของลูกค้าที่แจ้งไว้ภายใน 1-3 วัน
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถพูดคุยกับเราได้ที่ Live Chat ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารด้านการศึกษาดูแลงานของคุณ เพื่อให้ได้งานคุณภาพ นำไปใช้ได้จริง รับประกันความพึงพอใจ พร้อมแก้ไขหากงานมีปัญหาโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
  • เข้าชม
   5,208
  • แชร์เรื่องนี้