รับแปลและรับรองเอกสารทางการศึกษา

รับแปลและรับรองเอกสารทางการศึกษา

Image
รับแปลและรับรองเอกสารทางการศึกษา

แปลและรับรองเอกสารทางการศึกษา เช่น

แปลและรับรองปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ทุกระดับชั้น

แปลและรับรอหนังสือรับรองการศึกษา

แปลและรับรอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ

แปลและรับรอใบรับรองการจบการศึกษาประถมศึกษา/ กศน. มัธยมศึกษา ปวช./ ปวส. ปริญญาตรี/ ปริญญาโท

แปลรับรองเอกสารราชการ.com เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้ช่วยให้ผู้ใช้บริการหลายๆท่าน รู้สึกว่าการยื่นเอกสารใบรับรองต่างๆให้กับหน่วยงานราชการนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก ยื่นครั้งเดียวผ่าน เราจะทำการแปลและรับรองเอกสาร โดยทางศูนย์จะเซ็นรับรองความถูกต้องและประทับตราเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีว่าเอกสารทุกชิ้นนั้นถูกแปล เรียบเรียงความถูกต้อง งานมีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกๆท่าน

นอกจากนี้ ทางศูนย์ยังพร้อมให้บริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น

1. ให้ทางศูนย์ เป็นผู้ยื่นรับรองเอกสารฯ กับกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศแทน เพื่อความสะดวกโดยที่ท่านสามารถรอรับเอกสารที่บ้านแต่มีค่าใช้จ่ายดำเนินการ 1,000 บาท

2. ผู้ใช้บริการจัดเตรียมคำร้อง+เอกสารประกอบต่างๆ และส่งมาตามที่อยู่ของเว็บไซต์ ทางศูนย์จะดำเนินการยื่น-แก้ไข-รับกลับ และจัดส่งเอกสารให้อย่างรวดเร็วตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้

รับแปลทรานสคริป ใบรับรองผลการศึกษา

“เราใส่ใจในการบริการงานแปลทุกชิ้น ไม่มีคำว่า ผิดหวัง อย่างแน่นอน”

หากสนใจ ให้สแกนเอกสารที่จะแปลหรือแนบไฟล์มาที่อีเมล [email protected] ตลอด 24 ชั่วโมง