เงื่อนไขและนโยบายการรับประกัน

เงื่อนไขและนโยบายการรับประกัน

Image

เงื่อนไขและนโยบายการรับประกัน

 

เงื่อนไขและนโยบายการรับประกันจาก Pasa24.com

1. ลูกค้าจะได้รับการบริการแปลภาษาอย่างดีที่สุด ไม่ว่างานชิ้นนั้นจะเล็กหรือใหญ่ ด่วนหรือไม่ด่วน ตามที่นักแปละจะสามารถให้บริการได้ ตามราคาและระยะเวลาที่นำเสนอไป

2. ลูกค้าสามารถสอบถาม/พูดคุยกับนักแปลได้โดยตรงทั้งช่วงเสนอราคา ระหว่างดำเนินการ และส่งมอบงานผ่านระบบ Chat ในเว็บไซต์ จึงมีความมั่นใจ 100%

3. ลูกค้ามีสิทธิติดตามงานผ่านระบบของ Pasa24.com เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานกับนักแปล

4. ลูกค้ามีสิทธิยื่นขยายเวลาการทำงานได้หากพิจาณาเห็นตามความเหมาะสมเมื่อนักแปลร้องขอ

5. ลูกค้ามีสิทธิสั่งแก้ไขงานได้ไม่จำกัด มีสิทธิร้องเรียนการทำงานของนักได้หากพบปัญหาบางประการอันจะทำให้ท่านเกิดความไม่พึงพอใจในการแปล/การให้บริการของนักแปล

6. ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกงานการแปลหากพบว่านักแปลไม่ดำเนินการเงื่อนไขที่กำหนด และเปิดให้มีการเสนอราคาใหม่ได้

7. ลูกค้ามีสิทธิแจ้งขอคืนเงินได้หากพบว่าเมื่อเปิดเสนอราคาใหม่แล้วจะทำให้งานนำไปใช้ไม่ทันเวลา เนื่องจากนักแปลคนที่รับงานไปครั้งแรกดำเนินการไม่ได้ตามที่ตกลงไว้

8. ทางเว็บไซต์จะส่งอีเมลแจ้งเกี่ยวกับออเดอร์ของท่านโดยอัตโนมัต เพื่อแจ้งนักแปลที่เสนอราคา แจ้งสถานะงานแปล และแจ้งข้อความจากนักแปล และฝ่ายบริการของเราจะโทรติดต่อประสานงานหากลูกค้าหรือนักแปลต้องการให้ช่วยประสานงาน 

ลูกค้าทุกท่านคือผู้ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและใช้บริการกับเรา Pasa24.com ในฐานะตลาดงานแปลออนไลน์ที่เปิดอำนวยความสะดวกในด้านงานแปลสำหรับลูกค้าและสำหรับนักแปล จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของทุกท่าน

นักแปลที่อยู่ในระบบงานแปลของเราเป็นใคร?

เครือข่ายนักแปลคุณภาพ

นักแปลที่ได้รับอนุมัติให้รับงานแปลได้ในระบบ Pasa24.com จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านภาษาต่างๆ รวมถึงคนที่สำเร็จการศึกษาเฉพาะทางเช่น ชีวเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ แต่มีประสบการณ์แปลและชื่นชอบงานแปล นักแปลคุณภาพเหล่านี้เป็นนักแปลอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเรามีจำนวนนักแปลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน เป็นคนที่พร้อมเสนอราคาและรับงานที่ลูกค้าอัพโหลดขึ้นสู่ระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเสนอราคารับงานเฉพาะงานที่นักแปลแต่ละคนทำได้จริงเท่านั้น ด้วยระบบเครือข่ายนักแปลคุณภาพ ลูกค้าจึงได้นักแปลที่มีคุณภาพจริง ทำงานได้จริงตลอด 24 ชั่วโมง จึงรับงานด่วนได้