รับแปลใบสด.8 ใบสด.9 หรือ ใบสด.48 ภาษาจีน

รับแปลใบสด.8 ใบสด.9 หรือ ใบสด.48 ภาษาจีน

Image

รับแปลใบสด.8 ใบสด.9 หรือ ใบสด.48 (ใบผ่านทหาร) ภาษาจีน พร้อมรับรองเอกสาร

婚姻状况宣誓证明书翻译

ทางศูนย์การแปลของเราขอนำเสนองานแปลใบสด.8 ใบสด.9 หรือ ใบสด.48 (ใบผ่านทหาร) ภาษาจีน ทั้งภาษาจีนเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแปลภาษาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีบริการการรับรองเอกสาร วีซ่า กงสุล รวมทั้งเอกสารรับรองต่างๆเพื่อยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุล

ใบสด.8 ใบสด.9 หรือ ใบสด.48 (ใบผ่านทหาร) ซึ่งเป็นใบเอกสารที่แสดงฐานะของท่านว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลกับการว่าจ้างพนักงาน และเพื่อนำไปใช้สมัครงานในบริษัทต่างๆทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีนนั้น เราจะต้องมีการแปลใบผ่านทหารให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะไปสมัครงานกับบริษัทจีนหรือเดินทางไปทำงานในประเทศจีน เพื่อลดความยุ่งยากและสร้างความปลอดภัยให้กับตนเอง

นอกเหนือจากใบผ่านทหารแล้ว ทางศูนย์การแปลของเรายังมีเอกสารต่างๆที่เปิดรับแปลไม่ว่าจะเป็นหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร และเอกสารต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถที่จะส่งมาให้ทางศูนย์ประเมินงานก่อนได้เพื่อที่จะให้ศูนย์ได้ประเมินงานเสียก่อน ทางศูนย์ของเราไม่เพียงแต่แปลภาษาจีนเท่านั้น ทางเรายังเปิดให้บริการงานแปลทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น

ทางทีมงานแปลภาษาเข้าใจปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะให้บริการผู้ใช้บริการทั้งการแปลใบสด.8 ใบสด.9 หรือ ใบสด.48 (ใบผ่านทหาร) เพราะเรารู้ว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่สำคัญ เราจึงเป็นคำตอบของหลายคนๆที่ต้องการงานแปลใบสด.8 ใบสด.9 หรือ ใบสด.48 (ใบผ่านทหาร) ภาษาจีน แปลเอกสารราชการอื่นๆ ที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และมีการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ

* นอกจากนี้เรายังมีบริการยื่นรับรองเอกสารที่สถานฑูต สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาไปยื่นเอกสารรับรองเอง เราคือทางเลือกที่ดีที่สุดที่พร้อมให้บริการตั้งแต่การแปลเอกสารจนถึงการ ยื่นรับเองเอกสาร แล้วส่งไปยังลูกค้า เรียกได้ว่า เราให้บริการแบบครบวงจร มาที่นี่ที่เดียว ได้ครบทุกอย่าง

ประเภทของการแปลอัตราค่าบริการเบื้องต้น
แปลภาษาจีนเป็นไทยเริ่มต้น 450 บาท
แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะแปล* เราจะประเมินราคาให้ทราบโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับเอกสาร
แปลภาษาไทยเป็นจีนเริ่มต้น 550 บาท
แปลภาษาอังกฤษเป็นจีนขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะแปล* เราจะประเมินราคาให้ทราบโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับเอกสาร

งานแปลทุกชิ้นนั้น เราพร้อมการันตีความพอใจ และมีการรับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

สอบถามได้ที่ 093-397-4214 อีเมล [email protected]