รับสมัครนักแปลอิสระ ทุกภาษา ด่วน! เริ่มงานทันที

รับสมัครนักแปลอิสระ ทุกภาษา ด่วน! เริ่มงานทันที

Image

รับสมัครนักแปลอิสระ ทุกภาษา ด่วน! เริ่มงานทันที

 

ต้องการแปลภาษา คลิก!

 

รับสมัครนักแปลทุกภาษาทุกสาขา ด่วน! เริ่มรับงานได้ทันที

1. หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการแปลเอกสาร

2. หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 แปลภาษาไทย แปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาลาว
 แปลภาษากัมพูชา(เขมร) แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาเกาหลี
 แปลภาษาเวียดนาม แปลภาษาฮินดี แปลภาษามลายู
 แปลภาษาฝรั่งเศส แปลภาษาอารบิก แปลภาษาเยอรมัน
 แปลภาษาสเปน 

3. หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักและต้องการแปลภาษาดีๆ ให้คนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ

4. หากคุณต้องการทำงานแปลเป็นอาชีพและหากคุณเป็นคนที่ต้องการแปลภาษาเพื่อเป็นรายได้เสริม

Pasa24 คือคำตอบของคุณ!

1. เราจะเป็นผู้บริการระบบแปลให้กับคุณ

2. เราจะเป็นผู้ทำตลาดงานแปลภาษาให้กับคุณ

3. เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเงินค่าแปลให้กับคุณ

 โดยที่คุณ 

1. จะพูดคุย/ติดต่อกับลูกค้าได้เองผ่านระบบ

2. จะเสนอราคาแจ้งเวลาดำเนินการได้เอง

3. ขอเลื่อน/ขอขยายเวลาสั่งงานได้ (หากจำเป็น)

4. รับเงินทุกๆวันที่  1 และวันที่ 15 โดยรอบนั้นๆ จะตัดจ่ายให้เฉพาะงานที่เสร็จแล้ว และลูกค้ารับงานแล้ว

คุณสมบัตินักแปล

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือ สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เช่น

  • ฟิสิกส์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  • รับสมัครนักแปลเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

2. มีใจรักงานแปล มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรักบริการ

3. มีประสบการณ์แปลงานเอกสารอย่างน้อย 2 ปี และมีผลงานแปล **หากไม่มีผลงานแปล จะไม่ได้รับการพิจารณา

ต้องการอ่านข้อตกลงและสิทธิประโยชน์นักแปล คลิก

สมัครเป็นนักแปลได้ฟรี !click here เริ่มรับงานได้ทันทีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

ขั้นตอนการสมัครมี 4 ขั้นตอนดังนี้

pasa24_tarnslator_registration

พร้อมแล้ว สม้ครและรับงานเลย คลิก !click here