30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เชิงสถิติเพื่อการประเมินธุรกิจ

ก่อนอื่นขอเริ่มเกริ่นนำถึงสาระสำคัญของการนำมายังเรื่องนี้ก่อน นั่นก็คือการบรรยาย หรือการอ่านข้อมูลทางสถิติ เช่น กราฟแท่ง แผนภูมิ กราฟเส้น กราฟรูปภาพ การอ่านค่าเปอร์เซ็นต์ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังมองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอ่านและบรรยายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ผลประกอบการ กำไร ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ จะช่วยให้นักธุรกิจหรือนักลงทุนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดหรือด้านการลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงสถิติเพื่อการประเมินธุรกิจ ที่ใช้กันและควรทราบมีอะไรบ้าง

แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงสถิติเพื่อการประเมินธุรกิจ

หลายท่านคงต้องการทราบว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงสถิติเพื่อใช้ในการประเมินธุรกิจหรือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเชิงสถิตินั้น มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหนบ้าง? และแต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไร ดังนั้นเราขอแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงสถิติเพื่อการประเมินธุรกิจมาให้เพื่อน ๆ ได้ดูกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดประเภทแผนภูมิและกราฟ

แผนภูมิหรือกราฟเชิงสถิติเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้น สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดประเภทแผนภูมิและกราฟ จึงเป็นส่วนสำคัญที่นักธุรกิจและนักวิเคราะห์ทุกคนควรรู้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดประเภทแผนภูมิและกราฟกันเลย

Vocabulary (คำศัพท์)Reading (คำอ่าน)Meaning (ความหมาย)
graph(กราฟ)กราฟ
chart(ชาร์ท)แผนภูมิ
bar chart(บาร์ ชาร์ท)แผนภูมิแท่ง
bar graph(บาร์ กราฟ)กราฟแท่ง
a table(อะ เท้เบิ้ล)ตาราง
a line graph(อะ ไลน์ กราฟ)กร้าฟเส้น
a pie chart(อะ ไพ ชาร์ท)แผนภูมิรูปวงกลม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบรรยากราฟ

เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในแผนภูมิ กราฟ ด้านสถิติ เพื่อประเมินธุรกิจของตนเองและคู่แข่ง สิ่งที่สำคัญของนักลงทุนมือใหม่คือต้องมีความรู้ในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบรรยากราฟ เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการบรรยากราฟมีดังนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Up ขึ้น

Vocabulary (คำศัพท์)Reading (คำอ่าน)Meaning (ความหมาย)
to go up(ทู โก อัพ)ขึ้น
to increase(ทู อินครี้ส)เพิ่มขึ้น
to rise(ทู ไร๊ส์)สูงขึ้น
to climb(ทู คลามบ์)ปีน/สูงขึ้น
to improve(ทู อิมพรู๊ฝ)ปรับปรุง พัฒนา
to recover(ทู รีโคเฝอร์)แก้ไขได้ดีขึ้น
to get better(ทู เก้ท เบทเธอร์)ดีขึ้น
to reach a peak(ทู รีช อะ พี้ค)ไปยังจุดสูงสุด
to peak(ทู พี้ค)ขึ้นไปยังสูงสุด
to rocket(ทู ร้อคเค้ท)เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
to level off(ทู เลเว้ล ออฟ)ระดับคงที่
to stay the same(ทู สเตย์ เดอะ เซม)ระดับเท่าเดิม
to fluctuate(ทู ฟลัคทูเอท)ขึ้นๆ ลงๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Down ลง

Vocabulary (คำศัพท์)Reading (คำอ่าน)Meaning (ความหมาย)
to go down(ทู โก ดาวน์)ลง
to decrease(ทู ดีครี้ส)ลดลง
to fall(ทู ฟอล)ตกต่ำ ตกลง
to decline(ทู ดีไคลน์)ภาวะตกต่ำ แย่ลง
to drop(ทู ดร้อพ)ตกต่ำ
to plummet(ทู พลัมเมท)ตกฮวบลง
to get worse(ทู เก้ด เวิร์ส)แย่ลง
to reach a low point(ทู รีช อะ โลว พ้อยนท์)ไปยังจุดต่ำสุด
to hit a low(ทู ฮิท อะ โลว)แตะจุดต่ำ
to stagnate(ทู สแต้กเนท)หยุดนิ่ง ซบเซา

สรุป

จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงสถิติเพื่อการประเมินธุรกิจ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น สังเกตได้ว่าจะพบคำศัพท์เหล่านี้อยู่ที่แผนภูมิหรือกราฟเชิงสถิติจำนวนมาก ดังนั้นการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการบรรยายกราฟก็ทำให้เรา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้นได้ พร้อมยังช่วยต่อยอดด้านธุรกิจในอนาคตอีกด้วย