รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ

การสื่อสารในเชิงธุรกิจมีความสำคัญในโลกของการทำงาน ทั้งในการพบปะพูดคุยกับลูกค้า การเจรจากับคู่ค้า หรือแม้แต่การส่งจดหมาย อีเมล การใช้ภาษาอังกฤษที่ชัดเจน ถูกต้อง สามารถสร้างความประทับใจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในบทความนี้เราจะขอยกตัวอย่าง คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ใช้ในการสนทนาเชิงธุรกิจ

คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ใช้ในการสนทนาเชิงธุรกิจ

การใช้ คำศัพท์ สำนวน ประโยคในการสนทนาเชิงธุรกิจ ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนการสนทนาแบบธรรมดาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับลูกค้า การเจรจากับพันธมิตร หรือการประชุมกับทีมงาน เป็นต้น ต่อไปนี้เราจะมาดูตัวอย่าง คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ใช้ในการสนทนาเชิงธุรกิจ อย่างมืออาชีพกัน

ตัวอย่าง คำศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในการสนทนาเชิงธุรกิจ

คราวนี้มาเรียนรู้และดูตัวอย่างเกี่ยวกับ คำศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในการสนทนาเชิงธุรกิจ ที่ควรรู้กัน เพื่อให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จและดูเป็นมืออาชีพ

 • Brainstorm (เบรนสตอร์ม) คือ การช่วยกันระดมความคิดเห็น ทัศนคติ ที่มีในด้านการวางแผน การวางกลยุทธวิธีต่างๆ ช่วยกัน เพื่อให้มีความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น
 • Multi-tasking (มัลติ ทาสกิ่ง) คือ การทำงานได้หลากหลายงาน เช่น การทำรายงาน การทำข้อมูล การเสนอผลงาน การคำนวณตัวเลข เป็นต้น
 • Think outside of the box หรือ through the wall (ธิ้งค์ เอ้าท์ไซด์ออฟ เดอะ บ๊อกซ์ หรือ ทรู เดอะ วอล) คือ การคิดนอกกรอบ คิดให้ทะลุเป้า หรือกำแพงที่กั้นไว้ พูดง่ายๆ คือการคิดให้เป็น คิดให้มาก
 • On the job training (ออน เดอะ จ็อบ เทรนนิ่ง) คือ การปฏิบัติ ลงมือจริง ได้ฝึกฝน ได้ทดลอง และได้ทำงานไปด้วยในตัว ซึ่งเป็นการดีที่ได้เรียนรู้การทำงานไปด้วย
 • Overload (โอเวอร์โหลด) คือ การทำงานที่มากไป หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ส่งทันเวลาตามกำหนดพร้อมๆ กันหลายงาน
 • Overtime (โอเวอร์ทาม) คือ การทำงานล่วงเวลา ซึ่งต้องทำงานนอกเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างการใช้ คำศัพท์ สำนวน เกี่ยวกับบทสนทนาเชิงธุรกิจ

จากคำศัพท์ สำนวน เกี่ยวกับบทสนทนาเชิงธุรกิจ ที่กล่าวมาข้างต้น เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการสนทนาเชิงธุรกิจกันเลย

 • Let’s brainstorm to make our company better.
 • I cannot go back home now because I need to finish multi-tasking on time first.
 • Try to think outside of the box, there will be a lot of creative things.
 • It’s good to do on the job training because we can improve ourselfe.
 • Too many overloaded tasks are not good.
 • I have to do overtime for this month according to a lot of new orders.

สรุป

สำหรับนักธุรกิจแล้ว การสนทนาเชิงธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ไม่เพียงแค่สร้างความประทับใจ หรือสร้างความเชื่อมั่น และความเป็นมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดโอกาสสู่ความสำเร็จในการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์อันดีงานทางธุรกิจ ดังนั้นเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังศึกษาการใช้คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ใช้ในการสนทนาเชิงธุรกิจ

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ