คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับชื่อกระทรวง ที่ควรรู้

เพื่อให้การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษมีความถูกต้องและมีคุณภาพ ในด้านการเมือง การปกครอง ด้านการแปลเอกสารราชการ หรือในด้านการทำงาน ล้วนจำเป็นต้องใช้คำศัพท์ที่เหมือนกันกับหน่วยงานราชการ สำหรับใครที่กำลังศึกษาหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์หมวดกระทรวง ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการต่อยอดด้านการแปลหรือเพื่อการศึกษา ในบทความนี้ได้รวบรวม คำศัพท์หมวดกระทรวง ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้มาฝากกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับชื่อกระทรวง ที่ควรรู้

สำหรับคำศัพท์หมวดกระทรวง ภาษาอังกฤษนั้นมีมากมาย แต่ในบทความนี้ เราขอยกตัวอย่าง คำศัพท์หมวดกระทรวง ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ พร้อมคำอ่านภาษาไทยแบบง่าย ๆ มาให้เพื่อน ๆ ได้นำไปใช้ อย่างถูกต้อง

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
Ministries of Agriculture and Cooperatives(มินิสทรีส ออฟ แอกริคัลเชอร์ แอนด์ โคโอเพอเรทีฝส์)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministries ofCommerce(มินิสทรีส ออฟ คอมเมิร์ส)กระทรวงพาณิชย์
Ministries of Culture(มินิสทรีส ออฟ คัลเชอร์)กระทรวงวัฒนธรรม
Ministries of Education(มินิสทรีส ออฟ อีดิวเคชั่น)กระทรวงศึกษาธิการ
Ministries of Defence(มินิสทรีส ออฟ ดีเฟ๊นซ์)กระทรวงกลาโหม
Ministries of Energy(มินิสทรีส ออฟ เอนเนอร์จี้)กระทรวงพลังงาน
Ministries of Finance(มินิสทรีส ออฟ ไฟแน๊นซ์)กระทรวงการคลัง
Ministries of Foreign Affairs(มินิสทรีส ออฟ ฟอเรนจ์ แอฟแฟร์ส)กระทรวงการต่างประเทศ
Ministries of Industry(มินิสทรีส ออฟ อินดัสทรี)กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministries of Justice(มินิสทรีส ออฟ จัสทิส)กระทรวงยุติธรรม
Ministries of Labour(มินิสทรีส ออฟ เลเบอร์)กระทรวงแรงงาน
Ministries of Interior(มินิสทรีส ออฟ อินทีเรีย)กระทรวงมหาดไทย
Ministries of Public Health(มินิสทรีส ออฟ พับบลิค เฮ้ลธ์)กระทรวงสาธารณสุข
Ministries of Transport and Communications(มินิสทรีส ออฟ ทรานสปอร์ท คอมมิวนิเคชั่น)กระทรวงคมนาคม
Ministries of National Resources and Environment(มินิสทรีส ออฟ เนชั่นนัล รีซอร์สเซส แอนด์ เอนไวรอนเม้นท์)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministries of Science and Technology(มินิสทรีส ออฟ ไซเอ้นส์ แอนด์ เทคนอลอจี)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ministries of Social Development and Human Security(มินิสทรีส ออฟ โซเชียล เดเวลอพเม้นท์ แอนด์ ฮิวแมน เซเคียวริที)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ministries of Tourism and Sport(มินิสทรีส ออฟ ทัวริสซึ่ม แอนด์ สปอร์ต)กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministries of Information and Communication Technology(มินิสทรีส ออฟ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เทคนอลอจี)กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
Office of the Prime Minister(ออฟฟิศ ออฟ เดอะ ไพรม์ มินิสเทอร์)สำนักนายกรัฐมนตรี
State Enterprises(สเตท เอ็นเทอร์ไพร๊ส์)รัฐวิสาหกิจ

สรุป

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระทรวงมีความสำคัญอย่างมาก ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ที่ทำงานในด้านการเมือง การบริหาร หรือในภาครัฐบาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการติดตามข่าวสาร นโยบาย หรือการตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตได้ สำหรับบทความนี้เราหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับชื่อกระทรวง ไม่มากก็น้อย เพื่อให้ทุกคนได้นำไปใช้และต่อยอดในด้านต่าง ๆ

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับชื่อกระทรวง ที่ควรรู้

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการบทความน่ารู้ กับ Pasa24 ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองบริการทางด้านการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


  1. P94744 ธงประเทศไทยธงประเทศจีน
  2. P98845 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  3. P88998 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  4. P72269 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  5. P48726 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  6. P88418 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  7. P36734 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  8. P59431 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ