มาเรียนรู้ความหมายคำว่า Get Up และ Wake Up ให้ถูกต้องกันเถอะ

หลายๆคนสับสนในความหมายของคำสองคำ Get up และ Wake up ซึ่งเป็นคำ simple phrasal verbs ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมากเกี่ยวกับเรื่องการนอน จนทำให้มักจะเข้าใจผิดกันบ่อย ๆ นอกจากนั้นหลายๆคนใช้คำสองคำนี้ ผสมกันไป ทำให้เรียกผิดเรียกถูก ใช้พูดออกไปแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าคำระหว่าง Get up และ Wake up นั้นควรจะพูดตอนไหน ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ทั้งสองคำนี้ให้กระจ่างชัดแจ่มแจ้งขึ้นกัน

Get up และ Wake up ต่างกันอย่างไร

Let’s learn the difference between “Get up” and “Wake up”มาเรียนรู้ความหมายคำว่า Get up และ Wake up ให้ถูกต้องกันเถอะ เพราะหลายๆคนมักใช้ 2 คำนี้ผิดบ่อยมาก แต่หลังจากได้รู้ความหมายและการใช้แล้ว รับรองว่าจะใช้ได้ถูกต้องอย่างแน่นอน

"wake up" ใช้ตอนไหน

คำว่า “wake up” อ่านว่า “เว้ค-อัพ” หมายถึง เวลาใด เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกตัวขึ้นมา หรือหากมีคนมาปลุกเรา หลังจากรู้สึกแล้วนั้นต่อให้ยังไม่ลุกออกจากที่นอน เราจะใช้คำว่า “wake up”

Example: (ยกตัวอย่าง)

  • Morning, James. “Wake up”. “Wake up”. It’s time to go to school! “Wake up!"
    สวัสดีตอนเช้าเจมส์ ..เอ้า ตื่น ตื่น ไปโรงเรียนกันได้แล้ว .. ตื่นกันได้แล้ว

"get up" ใช้ตอนไหน

คำว่า “get up” อ่านว่า “เก้ท-อัพ”หมายถึง เวลาใด เมื่อใดก็ตามที่เราลุกขึ้นออกจากที่นอน หรือ “get out of bed” “เก้ท เอ้าท์ ออฟ เบ้ด” เราจะเรียกว่า “get up”

Example: (ยกตัวอย่าง)

  • I always get up late on weekend.
    ฉันนอนตื่นสายช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

สรุป

เป็นที่ทราบกันดีว่า ทั้งคำว่า Get up และ Wake up มีความหมายว่าตื่นนอนเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่มักจะสับสนว่าแตกต่างกันอย่างไร และจะนำไปใช้อย่างไรดี แน่นอนว่าหากเราเข้าใจความหมายของ Get up และ Wake up แล้ว ก็จะใช้ 2 คำนี้ได้อย่างถูกต้อง พร้อมยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร หรือพูดคุยกับเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติได้อย่างมืออาชีพ และยังทำให้อีกฝ่ายเข้าใจความหมายที่จะสื่อได้