40 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากกับเจ้าของธุรกิจเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจที่จะกล่าวต่อไปนี้ ไม่เพียงช่วยให้สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้อย่างชัดเจนเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ การออกเสียงที่ถูกต้อง และการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม ยังช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมภาพลักษณ์มืออาชีพอีกด้วย เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่จำเป็นกันเลย

40 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจ

สำหรับผู้ที่กำลังหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ หรือในการสื่อสาร บทความนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่า เพราะเราได้คัดสรรคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจที่น่าสนใจและพบบ่อย ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา การทำงาน หรือแม้กระทั่งการสื่อสารพื้นฐาน แน่นอนว่าคำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมมาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะและความมั่นใจในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจที่ควรรู้เบื้องต้นมีดังนี้

ประเภทคำนาม

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
accountant (n)(แอคเค้าแทน)นักบัญชี
agreement (n)(อะกรีเมิ้นท)ข้อตกลง สัญญา
billionaire (n)(บิลเลี่ยนแนร์)คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์
boss (n)(บอส)เจ้านาย
brand (n)(แบรนด)ยี่ห้อ
business (n)(บิสิเนส)ธุรกิจ
company (n)(คัมพะนี)บริษัท
delegate (n)(ดีลีเกท)ตัวแทน
enterprise (n)(เอนเทอไพรส)บริษัท
entrepreneur (n)(เอนเทอพรีเนอร)นักลงทุนทางการเงิน
factory (n)(แฟคเทอรี)โรงงาน
finance (n)(ไฟแน๊นซ)การเงิน
flight (n)(ไฟล้ท)สายการบิน
growth (n)(โกรธ)การเจริญเติบโต
head (n)(เฮด)หัวหน้า
income (n)(อินคัม)รายได้
interest (n)(อินเทอเรสท)ดอกเบี้ย
job (n)(จ้อบ)งาน
level (n)(เลเวิล)ระดับ
marketing (n)(มาเคททิ่ง)การตลาด
message (n)(เมสเสจ)ข้อความ
nationality (n)(เนชันแนลลิที)สัญชาติ
president (n)(เพรสซิเด้นท์)ประธาน
prime minister (n)(ไพรมินิสเทอร)นายกรัฐมนตรี

ประเภทคำคุณศัพท์

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
expensive (adj)(อิกซเพนซีฝ)ราคาแพง
former (adj)(ฟอร์เมอร์)ก่อน
interested (adj)(อินเทอเรสทิด)รู้สึกสนใจ
free (adj)(ฟรี)ว่าง
late (adj)(เลท)สาย ช้า
married (adj)(แมริด)แต่งงาน

ประเภทกริยา

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
call (v)(คอล)โทรศัพท์
ask (v)(อาสค์)ถาม
buy (v)(บาย)ซื้อ
sell (v)(เซลล์)ขาย
meet (v)(มีท)พบปะ
join (v)(จอย)ร่วม
allocate (v)(แอลโลเคท)จัดสรร
negotiate (v)(นีโกชิเอท)เจรจาต่อรอง
optimize (vt)(ออพทิไมซ์)ทำให้เหมาะสม
coordinate (v)(โคออร์ดิเนท)ประสานงาน

สรุป

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจ ที่ได้นำเสนอในบทความนี้ ไม่เพียงแต่เป็นคำศัพท์ที่พบเจอบ่อยในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นฐานข้อมูลคำศัพท์สำคัญ ที่ช่วยให้การสื่อสารเชิงธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น โดยสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง และไม่เพียงจะช่วยให้สื่อสารได้อย่างชัดเจนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ให้ดูเป็นมืออาชีพในโลกธุรกิจนั้นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง คำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ควรทราบ https://design.pasa24.com/admin/article/design/482

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ
40 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจ

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการบทความน่ารู้ กับ Pasa24 ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองบริการทางด้านการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


  1. P94744 ธงประเทศไทยธงประเทศจีน
  2. P18925 ธงประเทศไทยธงประเทศจีน
  3. P14726 ธงประเทศญี่ปุ่นธงประเทศไทย
  4. P79393 ธงประเทศญี่ปุ่นธงประเทศไทย
  5. P71463 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  6. P73853 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  7. P42395 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  8. P34312 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ