ภาษากูรู

"รู้และแบ่งปัน" รวมบทความเทคนิควิธีการแปลภาษาจากประสบการณ์ของนักแปลมืออาชีพ

Image

แปลบทคัดย่อ,แปลงาน ชีวเคมี – Food Science,แปลงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,แปลคู่มือ

   การแปลเอกสารถือเป็นเรื่องราวที่ดี ทำให้เราได้เผยแพร่ความรู้ให้บุคคลอื่นที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าว และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีแค่การศึกษาเรื่องราวภายในประเทศตนเท่านั้น แต่ยังเป็นการศึกษาความรู้ของต่างประเทศด้วย... อ่านต่อ