ออเดอร์กำลังเสนอราคา

Showing 1–9 of 30 results

มอบงานนักแปล ลูกค้า
ผ่านมา 11 ชั่วโมง
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
ผ่านมา 1 วัน
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
ผ่านมา 2 วัน
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
ผ่านมา 2 วัน
เสนอราคา
ปิดเสนอราคา ลูกค้าBeer
ผ่านมา 3 วัน
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
ผ่านมา 4 วัน
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
ผ่านมา 4 วัน
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
ผ่านมา 4 วัน
เสนอราคา
ปิดเสนอราคา ลูกค้า
ผ่านมา 4 วัน
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้าทศ
ผ่านมา 4 วัน
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
ผ่านมา 5 วัน
เสนอราคา

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ