ออเดอร์กำลังเสนอราคา

Showing 1–9 of 30 results

มอบงานนักแปล ลูกค้า
ผ่านมา 5 วัน
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เสนอราคา
ปิดเสนอราคา ลูกค้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
ผ่านมา 3 สัปดาห์
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
เดือนที่ผ่านมา
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
เดือนที่ผ่านมา
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้าpk
เดือนที่ผ่านมา
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
เดือนที่ผ่านมา
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้าpk
เดือนที่ผ่านมา
เสนอราคา
มอบงานนักแปล ลูกค้า
เดือนที่ผ่านมา
เสนอราคา
เปิดเสนอราคา ลูกค้า
เดือนที่ผ่านมา

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ