คำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงาน

คำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงาน

Image

ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ นับว่ามีความสำคัญกับการดำรงชีวิตคนเรา ไม่ว่าจะทำอะไร ทำงาน ค้าขาย จะมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามาทำธุรกิจค้าขายด้วย ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงานมีอะไรบ้าง

$11.       Full time                      ฟุล ทาม                        การทำงานเต็มเวลา

$12.       Part time                     พาร์ท ทาม                    การทำงานเนอกเวลา

$13.       Resume                       เร ซู  เม่                         ประวัติส่วนตัว

$14.       Interview                    อินเทอร์วิว                     สัมภาษณ์

$15.       Interviewee                อินเทอร์วิววี่                   ผู้ได้รับการสัมภาษณ์

$16.       Interviewer                 อินเทอร์วิวเวอร์             ผู้สัมภาษณ์

$17.       Employ                         เอ็ม  พลอย                  ว่าจ้าง

$18.       Employer                     เอ็ม พลอย เยอร์           ผู้ว่าจ้าง

$19.       Employee                     เอ็ม  พลอย ยี่               ลูกจ้าง

$110.   Employment                เอ็ม  พลอย เม้นท์         การว่าจ้าง

$111.   Vocation time             วาเคชั่น  ทาม               ช่วงเวลาวันหยุด

$112.   Bonus                            โบนัส                          เงินพิเศษ

$113.   Welfare                         เวลแฟร์                      สวัสดิการ

$114.   Salary                           ซาลารี่                         เงินเดือน

$115.   Promotion                   โปรโมชั่น                    การเลื่อนขั้น

$116.   Lay off                          เลย์  ออฟ                   ไล่ออก

$117.   Resignation                  รีซิกเนชั่น                  การลาออก

$118.   Registration                 รีจิสเทรชั่น                 การลงทะเบียน

$119.   Staff                               สต๊าฟ                       พนักงาน

$120.   Officer                           ออฟฟิศเซอร์             เจ้าหน้าที่

$121.   Time off                        ทาม ออฟ                 ช่วงวันหยุด

$122.   Probation                     โพรเบชั่น                  การทดลองงาน

$123.   Training period            เทรนนิ่ง พีเรียด       ระยะ การฝึกงาน

$124.   Evaluation                    อีวาลูเอชั่น              การประเมิน

$125.   Performance               เพอร์ฟอร์มม๊านซ์      การปฏิบัติงาน

$126.   Military service          มิลลิทารี่  เซอร์วิส      การเกณฑ์ทหาร

$127.   Retirement                  รีไทร์เม้นท์               การเกษียณ

$128.   Business                       บิซิเนส                   ธุรกิจ

$129.   Self-employed            เซลฟ์ เอมพลอยด์   ทำธุรกิจส่วนตัว

$130.   Unemployed               อันเอ็มพลอยด์        ตกงาน