เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
uk-flag Thailand-Flag

คำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงาน

คำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงาน

Image

ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ นับว่ามีความสำคัญกับการดำรงชีวิตคนเรา ไม่ว่าจะทำอะไร ทำงาน ค้าขาย จะมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามาทำธุรกิจค้าขายด้วย ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงานมีอะไรบ้าง

$11. Full time ฟุล ทาม การทำงานเต็มเวลา

$12. Part time พาร์ท ทาม การทำงานนอกเวลา

$13. Resume เร ซู เม่ ประวัติส่วนตัว

$14. Interview อินเทอร์วิว สัมภาษณ์

$15. Interviewee อินเทอร์วิววี่ ผู้ได้รับการสัมภาษณ์

$16. Interviewer อินเทอร์วิวเวอร์ ผู้สัมภาษณ์

$17. Employ เอ็ม พลอย ว่าจ้าง

$18. Employer เอ็ม พลอย เยอร์ ผู้ว่าจ้าง

$19. Employee เอ็ม พลอย ยี่ ลูกจ้าง

$110. Employment เอ็ม พลอย เม้นท์ การว่าจ้าง

$111. Vocation time วาเคชั่น ทาม ช่วงเวลาวันหยุด

$112. Bonus โบนัส เงินพิเศษ

$113. Welfare เวลแฟร์ สวัสดิการ

$114. Salary ซาลารี่ เงินเดือน

$115. Promotion โปรโมชั่น การเลื่อนขั้น

$116. Lay off เลย์ ออฟ ไล่ออก

$117. Resignation รีซิกเนชั่น การลาออก

$118. Registration รีจิสเทรชั่น การลงทะเบียน

$119. Staff สต๊าฟ พนักงาน

$120. Officer ออฟฟิศเซอร์ เจ้าหน้าที่

$121. Time off ทาม ออฟ ช่วงวันหยุด

$122. Probation โพรเบชั่น การทดลองงาน

$123. Training period เทรนนิ่ง พีเรียด ระยะ การฝึกงาน

$124. Evaluation อีวาลูเอชั่น การประเมิน

$125. Performance เพอร์ฟอร์มม๊านซ์ การปฏิบัติงาน

$126. Military service มิลลิทารี่ เซอร์วิส การเกณฑ์ทหาร

$127. Retirement รีไทร์เม้นท์ การเกษียณ

$128. Business บิซิเนส ธุรกิจ

$129. Self-employed เซลฟ์ เอมพลอยด์ ทำธุรกิจส่วนตัว

$130. Unemployed อันเอ็มพลอยด์ ตกงาน

  • เข้าชม
    242,352
  • แชร์เรื่องนี้