เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
uk-flag Thailand-Flag

คำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ควรทราบ

คำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ควรทราบ

Image

คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ควรทราบ (ต่อ)

คำศัพท์ (Vocabulary)

คำอ่าน (Reading)

ความหมาย (Meaning)

production manager (n)

/prə"dʌkʃən ,mænɪʤə/

โพรดัคชั่น เมเนเจอร์

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ranking (n)

/"rænkɪɳ/ แร้งคิ่ง

การจัดลำดับ

ready (adj)

/"redi/ เรดดี

พร้อม

revenue (n)

/"revənjuː/ เรเวนิว

เงินรายได้

rights (n pl)

/raɪts/ ไร้ทส

สิทธิ

salary (n)

/"sæləri/ ซาลารี

เงินเดือน

spell (v)

/spel/ สเปล

สะกด

ticket (n)

/"tɪkɪt/ ทิคเคท

ตั๋ว

UK (n) (= United Kingdom)

/juː"keɪ/ ยู เค

สหราชอาณาจักร

UN (n) (= United Nations)

/juː"en/ ยู เอ็น

สหประชาชาติ

USA (n) (= United States of America)

/juːes"eɪ/ ยู เอส เอ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

VAT (n) (= value added tax)

/viːeɪ"tiː/ แวท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

worldwide (adj)

/wзːld"waɪd/ เวิรลด ไวด

ทั่วโลก

worth (adj)

/wзːƟ/ เวิรธ

คุ้มค่า

You"re welcome.

/jə "welkəm/ p^ vkiN g;h]8yj,

ไม่เป็นไร

It’s my pleasure.

อิทส มาย เพลสเชอร์

ด้วยความเต็มใจ

Wait a minute, please.

เวท ฟอร์ อะ มินิท พลีส

กรุณารอสักครู่

Wait for a moment, please.

เวท ฟอร์ อะ โม้เม้นท พลีส

กรุณารอสักครู่

Wait for a second, please.

เวท ฟอร์ อะ เซคั่น พลีส

กรุณารอสักครู่

The line is busy.

เดอะ ไลน อีส บีสิ

สายไม่ว่าง

I will put you through.

ไอ วิล พุท ยู ทรู

ฉันจะโอนสายให้นะคะ

May I leave a message?

ใย ไอ ลีฝ อะ เมสเสจ

ขอฝากข้อความได้ไหมคะ

What can I do for you?

ว็อท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู

มีอะไรให้ช่วยไหมคะ

Who is calling?

ฮู อีส คอลลิ่ง

ไม่ทราบว่าเรียนสายกับใครคะ

appointment (n.)

แอป พ้อยทเม้นท

การนัดหมาย

available (adj.)

อะไวละเบิ้ล

ว่าง สะดวก

meeting (n.)

มีททิ่ง

การประชุม

would like (v.)

วู้ดไลค์

ต้องการ

profits (n.)

พรอฟิทส

กำไร

merchandise (n.)

เมอรชานไดส

สินค้า การนำออกตลาด

merchandise (v.)

เมอรชานไดส

ขาย นำออกตลาด

goods (n.)

กู้ดส

สินค้า

transportation (n.)

ทรานส พอร์เทชั่น

การขนส่ง

cooperation (n.)

โค ออเพอเรชั่น

ความร่วมมืv

  • เข้าชม
    23,003
  • แชร์เรื่องนี้