รับแปลเอกสารโฆษณาเป็นภาษาญี่ปุ่น

รับแปลเอกสารโฆษณาเป็นภาษาญี่ปุ่น

Image
รับแปลเอกสารโฆษณาเป็นภาษาญี่ปุ่น

 

รับแปลเอกสารโฆษณาเป็นภาษาญี่ปุ่น

日本の広告文書をタイ語に翻訳

การโฆษณา เป็นการประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่างของสินค้าชิ้นนั้นๆ แล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการของสินค้า โดยเจ้าของกิจการจะว่าจ้างบริษัทรับทำโฆษณา เพื่อทำการโฆษณาสินค้าและบริการในสื่อต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้งตามถนนสายหลัก ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยประหยัดงบประมาณได้และสามารถตอกย้ำตราสินค้าได้อีกทางหนึ่ง

การแปลเอกสารโฆษณาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจเอกสารโฆษณาในสินค้าต่างๆ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้เข้าถึงได้ง่ายด้วยเช่นกัน ทางศูนย์การแปลของเราได้รับแปลเอกสารโฆษณา เช่น แผ่นพับโฆษณา แปลคำประชาสัมพันธ์สินค้า แปลเอกสารหน่วยงาน แปลแคตตาล็อค แปลหนังสือ แปลพ๊อกเก็ตบุ๊ค แปลแมกกาซีน แปลนิตยสาร แปลจดหมายข่าว แปลวารสาร แปลโปสเตอร์ แปลฉลากป้ายสินค้า ทางศูนย์ของเราบริการ แปลเอกสารโฆษณาแก่ลูกค้าเป็นภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังรับแปล เป็นภาษาจีน อังกฤษและภาษาเกาหลี เป็นต้น

เราไม่เพียงรับแปลเอกสารโฆษณาเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น เรายังให้บริการแปลเอกสารโฆษณา เป็นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี เป็นต้น งานแปลทุกชิ้นนั้น เราพร้อมการันตีความพอใจ และมีการรับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

อัตราค่าดำเนินการ

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท

แปลภาษาไทยเป็นญีปุ่น เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ เริ่มต้นที่หน้าละ 700 บาท

แปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น เริ่มต้นที่หน้าละ 700 บาท

*อัตราการให้บริการขึ้นอยู่กับระยะเวลาส่งงานและประเภทเอกสาร

หากต้องการสั่งแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย สามารถแนบไฟล์ที่ต้องการแปลมาได้ที่ [email protected] หรือแนบไฟล์งานเข้าสู่ระบบได้เลยโดยตรง เรามีนักแปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมเสนอราคาทันที สอบถามโทร 093-397-4214