รับแปลเอกสารสัญญาภาษาญี่ปุ่น

รับแปลเอกสารสัญญาภาษาญี่ปุ่น

Image
รับแปลเอกสารสัญญาภาษาญี่ปุ่น

 

รับแปลเอกสารสัญญาภาษาญี่ปุ่น 

日本の契約をタイ語に翻訳

เอกสารสัญญาของการทำธุรกรรมหรือทำธุรกิจต่างๆ นั้นต้องมีเงื่อนไขมีการเซ็นเอกสารก่อนเริ่มดำเนินการ มีข้อตกลงมากมายจึงให้ผู้ทำธุรกรรมต่างๆนั้นทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มดำเนินการและให้ทั้งสองฝ่ายเซ็นรับทราบ เก็บเอกสารไว้ฝ่ายละหนึ่งชุด ดังนั้นก่อนจะทำการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆ ผู้ทำธุรกรรมจะต้องอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการผิดพลาด หรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายความขัดข้องในภายหน้า

ทางศูนย์แปลเอกสารสัญญาของเรา ขอเสนอบริการแปลเอกสารสัญญาต่างๆ อาทิเช่น เอกสารข้อตกลง เอกสารการทำความเข้าใจ เอกสารการซื้อ/ขาย การทำสัญญาว่าจ้างพนักงานชาวต่างชาติ การติอต่อธุรกิจกับต่างประเทศ หรือสัญญาอื่นใดๆ โดย นักแปลเจ้าของภาษา หรือ แปลที่เชียวชาญภาษาญี่ปุ่น ซึ่งทำให้การทำธุรกรรมต่างๆ ง่ายขึ้น และได้อ่านเอกสารด้วยภาษาที่เราถนัด หรือนำไปใช้งานที่ต่างประเทศได้จริง

เราไม่เพียงรับแปลเอกสารสัญญาเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น เรายังให้บริการแปลเอกสารสัญญา เป็นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี เป็นต้น งานแปลทุกชิ้นนั้น เราพร้อมการันตีความพอใจ และมีการรับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

อัตราค่าดำเนินการ

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท

แปลภาษาไทยเป็นญีปุ่น เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ เริ่มต้นที่หน้าละ 700 บาท

แปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น เริ่มต้นที่หน้าละ 700 บาท

*อัตราการให้บริการขึ้นอยู่กับระยะเวลาส่งงานและประเภทเอกสาร

หากต้องการสั่งแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย สามารถแนบไฟล์ที่ต้องการแปลมาได้ที่ [email protected] หรือแนบไฟล์งานเข้าสู่ระบบได้เลยโดยตรง เรามีนักแปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมเสนอราคาทันที สอบถามโทร 093-397-4214