รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นทางด้านธุรกิจ

รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นทางด้านธุรกิจ

Image
รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นทางด้านธุรกิจ

 

 

รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นทางด้านธุรกิจ

日本のビジネス文書を翻訳

การแปลเอกสารทางด้านธุรกิจที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นนั้นได้เขามาลงทุนในประเทศไทยอย่างกว้างขวางและหลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจประเภทรถยนต์ ธุรกิจประเภทไอที ธุรกิจทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ครอบคลุมทุกอย่าง ก็ล้วนมาจากธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นทั้งนั้น จนทำให้ในบ้านเรามีของใช้จากเครือธุรกิจญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เราต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นหรือบางท่านอาจจะทำงานอยู่ในบริษัทของญี่ปุ่นเอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือทำธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น ทำให้ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่นของเราได้มีส่วนที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการแปลเอกสารต่างๆ ทางด้านธุรกิจของท่าน เช่น รายงานการประชุม คู่มือสินค้าแปลเว็บไชต์ ฯลฯ เพื่อที่จะลดความยุ่งยากในการแปลภาษาญี่ปุ่นของท่านได้

เราให้บริการแปลเอกสารธุรกิจครอบคลุมคู่่ภาษาดังต่อไปนี้

 - แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย

- แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ

- แปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น

- แปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น

การแปลทุกชิ้นงานนั้นทางเรายังมีการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าด้วย ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่นของเราจะทำงานทุกชิ้นงานของลูกค้าให้มีความสมบูรณ์ตรงตามเนื้อหาถูกตามหลักไวยากรณ์ของเจ้าของภาษา อีกทั้งเรายังได้เปิดให้บริการกับลูกค้าทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าดำเนินการ

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท

แปลภาษาไทยเป็นญีปุ่น เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ เริ่มต้นที่หน้าละ 700 บาท

แปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น เริ่มต้นที่หน้าละ 700 บาท

*อัตราการให้บริการขึ้นอยู่กับระยะเวลาส่งงานและประเภทเอกสาร

หากต้องการสั่งแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย สามารถแนบไฟล์ที่ต้องการแปลมาได้ที่ [email protected] หรือแนบไฟล์งานเข้าสู่ระบบได้เลยโดยตรง เรามีนักแปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมเสนอราคาทันที สอบถามโทร 093-397-4214