การอ่าน การออกเสียง วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เป็นภาษาจีน

เมื่อมีคนถามเกี่ยวกับวันทั้ง 7 (จันทร์-อาทิตย์)
เราจะบอกวันเป็นภาษาจีนได้อย่างไรหรือนำมาเขียนได้อย่างไร
วันนี้ มีมาให้หัดเขียน หัดออกเสียงกันค่ะ ไปดูกันเลย

星期一
xīng qī yī
(ซิง ชี อี)
วันจันทร์

星期二
xīngqī èr
(ซิง ชี เอ้อร์)
วันอังคาร

星期三
xīngqīsān
(ซิง ชี ซาน)
วันพุธ

星期四
xīngqīsì
(ซิง ชี ซื่อ)
วันพฤหัสบดี

星期五
xīngqīwǔ
(ซิง ชี อู่ว)
วันศุกร์

星期六
xīngqīliù
(ซิง ชี ลิ่ว)
วันเสาร์

星期天/日
xīngqītiān/rì
(ซิง ชี เทียน/ รื่อ)
วันอาทิตย์

ขอบคุณรูปภาพ จาก Facebook : https://www.facebook.com/Pasa24.Chinesetranslation/?ref=bookmarks


สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ