คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย "over"

มีคำศัพท์หลายคำที่มักจะออกเสียงคล้าย ๆกัน แต่เขียนไม่เหมือนกัน

บางคำใช้คำที่ซ้ำ ๆกันก็มี แต่ความหมายนั้นต่างกันแน่นอนค่ะ

"over" มีความหมายว่า มาก, มากกว่า, เกินไป
แต่เมื่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า over อยู่ข้างหน้า จะมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง

วันนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 25 คำ

ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "over" มาฝากกันค่ะ

 1. overact( โอเวอะแรคทฺ ) ออกท่าทางมากเกินไป
 2. overage( โอเวอะเรจ ) มีอายุมากเกินไป
 3. overcast ( โอเวอะคาสทฺ ) มีเมฆมาก
 4. overcome( โอเวอะคัม ) เอาชนะ
 5. overdo( โอเวอะดู ) ทำมากเกินไป
 6. overdraw( โอเวอะดรอ ) ถอนเงินเกิน
 7. overfeed( โอเวอะฟีด ) ให้อาหารมากเกินไป
 8. overfill( โอเวอะฟิล ) เติมจนล้น
 9. overflow ( โอเวอะโฟล ) ไหลล้น
 10. overfull ( โอเวอะฟุล ) ซึ่งไหลล้น
 11. overhaul( โอเวอะฮอล ) ยกเครื่อง(เครื่องยนต์)
 12. overhead ( โอเวอะเฮด ) ที่อยู่เหนือหัว
 13. overhear ( โอเวอะเฮีย ) ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ
 14. overpay( โอเวอะเพล ) จ่ายเงินมากเกินไป
 15. overrun( โอเวอะรัน ) บุกรุก
 16. oversee( โอเวอะซี ) ตรวจสอบ
 17. overset( โอเวอะเซท ) ทำให้คว่ำ
 18. oversize ( โอเวอะไซซฺ ) ใหญ่กว่าปกติ
 19. overstay ( โอเวอะสเท ) อยู่นานเกินไป
 20. overstep ( โอเวอะสเทพ ) ก้าวก่าย,เกินขอบเขต
 21. overtake ( โอเวอะเทค ) ตามทัน
 22. overthrow( โอเวอะโธร ) ล้มล้างจากอำนาจ
 23. overturn ( โอเวอะเทิน ) คว่ำลง,ล้มล้าง
 24. overweigh ( โอเวอะเว ) หนักมากกว่า
 25. overwork ( โอเวอะเวิค ) ทำงานมากไป

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ