คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (The Royal Coronation Ceremony)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

The Royal Coronation Ceremony พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Accession to the throne การขึ้นครองราชย์
Reign ครองราชย์ / รัชสมัย รัชกาล
Royal Golden Plaques พระสุพรรณบัฏ / แผ่นทองคำจารึกพระนาม
Royal Procession ขบวนพยุหยาตรา
Royal Regalia / Crown Jewels เครื่องราชกกุธภัณฑ์
Royal Seal of State พระราชลัญจกรดวงตราประจำรัชกาล
Royal Throne บัลลังก์ พระที่นั่ง
The Great Crown of Victory พระมหาพิชัยมงกุฎ
The Royal Fan and Fly Whisk วาลวีชนี (พัดกับแส้จามรี)
The Royal Scepter ธารพระกรชัยพฤกษ์
The Royal Slippers ฉลองพระบาทเชิงงอน
The Sword of Victory พระแสงขรรค์ชัยศรี
The sacred/holy water น้ำอภิเษก
Throne บัลลังก์ พระที่นั่ง

ความรู้เพิ่มเติม


Coronation กับ Enthronement ต่างกันยังไง?
Coronation คือ พิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีที่มีการสวมมงกุฎ (crown) ซึ่งในประเทศไทยเรียกว่า “พระมหาพิชัยมงกุฎ” แต่ Enthronement คือการขึ้นครองบัลลังก์ มีเพียงการขึ้นประทับบนบัลลังก์เท่านั้น ไม่มีการสวมมงกุฎเหมือน Coronation เช่น ประเทศญี่ปุ่น

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ