ประโยคขอความช่วยเหลือ ประโยคเสนอตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ

ประโยคเสนอและขอความช่วยเหลือ
หากเราเดินทางไปต่างประเทศหรือคนต่างประเทศเดินทางเข้ามาที่ประเทศของเรา หากเราพบเจอและอยากช่วยเหลือเขาเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น หรือเราจะเป็นฝั่งจะร้องขอความช่วยเหลือก็ตาม เราสามารถใช้ประโยคในภาษาอังกฤษคำไหนได้บ้าง วันนี้ได้รวบรวมมาให้ทั้งแบบขอร้องให้ช่วยและเสนอตัวช่วยเหลือแล้วค่ะ
ลองออกเสียง ลองอ่าน และนำไปปรับใช้ได้เลยค่ะ
May I offer you some help?
ให้ฉันช่วยคุณมั้ย?
How can I help you?
มีอะไรให้ฉันช่วยมั้ย
What can I do for you?
มีอะไรให้ฉันช่วยมั้ย
Let me help you.
ให้ฉันช่วยคุณนะ
May I help you?
ให้ฉันช่วยคุณมั้ย
Can I help you?
ให้ฉันช่วยคุณมั้ย
Would you like me to help?
คุณอยากให้ฉันช่วยมั้ย?
Is there anything I can do for you?
มีอะไรให้ฉันช่วยคุณมั้ย
Do you need some help?
เธอต้องการความช่วยเหลืออะไรมั้ย
Do you need any help?
เธอต้องการความช่วยเหลือมั้ย?
Do you want me to help?
คุณอยากให้ฉันช่วยมั้ย?
I can help you If you’d like.
ฉันช่วยคุณได้ถ้าคุณต้องการ
I’m happy to help you.
ฉันยินดีที่จะช่วยคุณ
Don’t worry, I’m happy to help you.
ไม่ต้องกังวลไป ฉันยินดีที่จะช่วยคุณ
I appreciate that but I can do it myself.
ฉันซาบซึ้งนะคะ แต่ฉันทำเองดีกว่า

Thank you for your kindness but I can do it myself.

ขอบคุณสำหรับน้ำใจนะคะ แต่ฉันทำเองได้ค่ะ
Don’t worry, I can do it.
ไม่เป็นไร ฉันถือไหว
Yes please, that would be lovely.
ได้โปรด มันจะดีมาก
Thank you very much. You’re so kind.
ขอบคุณมาก คุณใจดีจัง
I’m so glad to hear that!
ดีใจมาก ที่ได้ยินอย่างนั้น
Yes, if you wouldn’t mind.
ค่ะ ถ้าคุณไม่ว่าอะไร
It’s okay, I can do it myself.
ไม่เป็นไร ฉันทำเองได้
I need a favor.
ฉันต้องการความช่วยเหลือ
I need your help.
ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ
I need help.
ฉันต้องการความช่วยเหลือ
Can you give me a hand?
ช่วยฉันหน่อยได้มั้ย
That sounds nice.
นั่นจะดีมากเลย

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ