จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรณ์คณะโบราณคดี เอกภาษาอังกฤษ ในปี 2024 (พึ่งจบการศึกษา)

จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรณ์คณะโบราณคดี เอกภาษาอังกฤษ ในปี 2024 (พึ่งจบการศึกษา)

เนื่องผมพึ่งจบมาได้ไม่นาน เต็มเปรี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นและไฟที่พร้อมในการที่จะทำงานและน้อมรับความคิดเห็น ผมพร้อมที่จะนำความรู้ทที่ได้ร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ในงานของผม พร้อมกับความกระตือรือร้นในการทำงานที่เต็มร้อย

ตัวผมมีเชี่ยวชาญทางด้านการแปลเป็นอย่างมากและมีความระเอียดรอบคอบ สามารถแปลได้ทั้งบทความวิชาการและบทสนทนาให้ดูธรรมชาติได้ แต่ว่ายังขาดประสบการณ์การในการทำงานจริงอยู่เพียงเล็กน้อย 

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ