คำย่อภาษาอังกฤษสำหรับคุยแชท(ที่ควรรู้)


รวมคำย่อภาษาอังกฤษสำหรับคุยแชท
สนทนา คือการคุยกัน ปรึกษาหารือกัน พูดจาโต้ตอบกัน เช่น สนทนาปัญหาส่วนตัว สนทนาสารทุกข์สุกดิบ ปรึกษาหารือกัน พูดจาโต้ตอบกันไปมาและการสนทนาที่นำมาฝากกันวันนี้นั้น คือการสนทนาผ่านข้อความ ผ่านตัวหนังสือหรือที่เราเรียกกันง่าย ๆ คือ "การคุยแชท"
การสนทนาผ่านระบบแชทไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาไหน ๆ เชื่อว่าแต่ละภาษาต้องมีคำย่อสำหรับตัดการสนทนาให้สั้นลงและเพื่อกระชับบทสนทนาให้จบแบบรวดเร็วหรือเรียกง่าย ๆ คือเป็นการพิมพ์แบบเร่งด่วนนั่นเอง ผู้อ่านที่เคยสนทนากันมาก่อนก็จะเข้าใจได้ง่าย โดยไม่ต้องอธิบายข้อความใด ๆ เพิ่มเติมเลย
BRB
(Be right back)ความหมาย: เดี๋ยวกลับมานะ
DIY
(Do it yourself)
ความหมาย:ทำเองสิ
HIH
(Hope this helps)
ความหมาย:หวังว่าจะช่วยได้นะ
MMW
(Mark my words)
ความหมาย:จำคำที่ฉันพูดไว้นะ
BTW
(By the way)
ความหมาย: ว่าแต่วา
TIA
(Thanks in advance)
ความหมาย:ขอบคุณล่วงหน้า
YOLO
(You only live once)
ความหมาย: เรามีแค่ชีวิตเดียว (ใช้ไปเถอะ)
LOL
(Laughing out loud)
ความหมาย: หัวเราะหนักมาก "ขำมาก"
DGMW
(Don’t get me wrong)
ความหมาย:อย่าเข้าใจฉันผิด
NNTR
(No need to reply)
ความหมาย:ไม่ต้องตอบกลับก็ได้
NP
(No problem)
ความหมาย: ไม่มีปัญหา
NVM
(Never mind)
ความหมาย: ไม่เป็นไร-ไม่มีอะไรแล้ว
OIC
(Oh I see)
ความหมาย:อ๋อ เข้าใจล่ะ
SFLR
(Sorry for late reply)
ความหมาย:ขอโทษที่ตอบกลับช้านะ
TMR
(Tomorrow)
ความหมาย:พรุ่งนี้
TYT
(Take your time)
ความหมาย: ไม่ต้องรีบนะ
IMO
(In my opinion)
ความหมาย: ในความคิดเห็นของฉันนะ
MMW
(Mark my words)
ความหมาย:
จำคำพูดฉันไว้
NM
(Never mind” หรือ “Nothing much”)
ความหมาย:ไม่เป็นไร
L8R
(Later)
ความหมาย: ทีหลัง
NC
(No comment)
ความหมาย:ไม่มีความเห็น
LMK
(Let me know)
ความหมาย:
บอกฉันด้วย
ILY
(I love you)
ความหมาย:ฉันรักคุณ
AFAIK
(As far as I know)
ความหมาย: เท่าที่ฉันรู้
AFAIR
(As far as I remember)
ความหมาย: เท่าที่ฉันจำได้
AKA
(Also known as)
ความหมาย:
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า…
ASAP
(As soon as possible)
ความหมาย:เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
B/C
(Because)
ความหมาย: เพราะว่า
CU
(See you)
ความหมาย:
เจอกัน
EOD
(End of discussion)
ความหมาย: สิ้นสุดการพูดคุย
FAQ
(Frequently asked questions)
ความหมาย: คำถามที่พบบ่อย
FYI
(For your information)
ความหมาย: เพื่อบอกให้ทราบ
NRN
(No reply necessary)
ความหมาย:
ไม่ต้องตอบก็ได้นะ
NYOB
(None of your business)
ความหมาย:ไม่ใช่เรื่องของเธอ
HF
(Have fun)
ความหมาย: ขอให้สนุกนะ

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ