ภาษาอังกฤษที่ห้ามแปลตรงตัว


รวมภาษาอังกฤษที่ห้ามแปลตรงตัว
I feel blue ฉันรู็สึกเศร้า
I feel you ฉันเข้าใจเธอนะ
I'm all ears. ฉันพร้อมรับฟังนะ
Help yourself บริการตัวเองได้เลย
I can't stand it. ฉันทนไม่ไหว
All set! พร้อมแล้ว
Keep in touch. ติดต่อกันนะ
Hang in there. อย่ายอมแพ้ สู้ ๆ
get away ปลีกตัวออกมา
come clean สารภาพ
get over ยอมรับความจริง
get along with เข้ากันได้
take place เกิดขึ้น, แทนที่
make up one’s mind ตัดสินใจ
try out ทดลอง
need a hand ช่วยเหลือ
work out ออกกำลังกาย
stick up for ยืนหยัด, สนับสนุน
take off ถอดออก, บินขึ้น (เครื่องบิน)
wear off สึกหรอ, ค่อย ๆ หายไป
drop the subject เปลี่ยนเรื่องเถอะ, เลิกพูดเถอะ
pull someone's leg ล้อ/แกล้งใครบางคน
think something over พิจารณาอย่างรอบคอบ
stand for ย่อมาจาก
run into someone เจอโดยบังเอิญ
pass something up พลาดโอกาส
be a chicken ขี้ขลาด
feel someone เข้าใจความรู้สึกของใครสักคน
get back at someone แก้แค้น
run out of หมด, ขาดแคลน
look up to แหงนหน้ามอง, ยกย่อง
give up to อุทิศให้กับ
hold back ยับยั้ง, เก็บเป็นความลับ
pass out แจกจ่าย, สอบผ่าน
give something up หยุดทำ
pull over จอดรถข้างทาง
make a toast ดื่มอวยพร, ดื่มฉลอง
put yourself in someone’s shoes เอาใจเขามาใส่ใจเรา
go with something เห็นด้วยกับบางอย่าง
let something slide ละทิ้งหน้าที่, ไม่ใส่ใจ
put up with อดทนกับ
take a rain check ขอเป็นครั้งหน้านะ
come down with something ป่วย, แสดงอาการป่วย
give something away แจกของ, เผยความลับ
go over ทบทวน
get on ขี่ (ม้า), ขึ้นรถ
show up ปรากฏตัว
cut in ขัดจังหวะ, แทรกเข้ามา
break in บุกเข้าไป, งัดแงะ
catch up ติดต่อ
look forward to ตั้งตารอ
keep one’s word รักษาคำพูด, ทำตามที่ได้พูด
run across พบโดยบังเอิญ
ask somebody out ชวนใครบางคนไปเดต
hit on จีบ
pass away ตาย, เสียชีวิต
break up เลิกกัน
call something off ยกเลิก
give it a go. ลองดู
How come? เพราะอะไร
Go for it ลุยเลย, ลองดู

ขอบคุณคำศัพท์จาก: englishwithpisign / opendurian. com