วิถีชีวิตของนักแปลภาษา: ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

วิถีชีวิตของนักแปลภาษา: ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
ต้องยอมรับเลยว่า การสื่อสารระหว่างประเทศ นั้นมีความสำคัญในหลาย ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็น การเปิดโอกาสทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น อาชีพนักแปล และล่าม จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม เข้าใจประเด็นสำคัญในการสื่อสาร และเพราะเหตุนี้เอง อาชีพนักแปล จึงเป็นอาชีพที่ยอดฮิตไม่แพ้อาชีพอื่น ๆ เลยค่ะ หากใครที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแปล หรือล่าม บทความนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วิถีชีวิตของนักแปลภาษา ว่ามีชีวิตประจำวันอย่างไร และจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ได้เป็นนักแปลที่มีคุณภาพ
หากใครยังไม่ได้อ่านบทความเก่า ๆ สามารถอ่านได้ที่นี่เลยนะคะ
ทักษะและคุณสมบัติของนักแปลมืออาชีพ
อาชีพนักแปลภาษา ทำงานด้านไหนบ้าง?

ข้อดีและข้อเสียของอาชีพนักแปลแต่ละประเภท

หากพูดถึง “นักแปล” เว็บไซต์ Pasa24.com นั้น เป็นตลาดงานแปลที่ได้รวบรวมนักแปลอิสระไม่น้อยกว่า 100 ท่าน เพื่อคอยให้บริการแปลภาษาให้กับลูกค้า และรองรับงานแปลหลากหลายคู่ภาษา ซึ่งแต่ละท่านนั้นบ้างก็ประกอบอาชีพนักแปลภาษาเป็นอาชีพหลัก บ้างก็เป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้อีกหนึ่งช่องทาง หรือรับงานแปลเป็นงานอดิเรกเพื่อพัฒนาตัวเองในด้านภาษานั่นเองค่ะ แล้วอาชีพนักแปลมีวิถีชีวิตอย่างไร หากทำเป็นงานเสริมจะกระทบกับอาชีพหลักหรือไม่ บทความนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1. ประกอบอาชีพนักแปลเป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีทั้งเป็นนักแปลอิสระ หรือเป็นนักแปลในองค์กร
1. 1 นักแปลอิสระ

ข้อดี

 • มีความอิสระเสรีในการทำงาน เพราะสามารถทำงานที่ใดก็ได้ สามารถกำหนดกรอบเวลางานเป็นของตัวเองได้ และเลือกที่จะรับหรือไม่รับงานก็ได้ตามความสะดวกของคุณ หรือเรียกว่ามีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 • สามารถควบคุมราคาและค่าตอบแทนได้ตามที่ต้องการ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง สะดวกต่อการจัดสรรงบประมาณ และเวลา
 • สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้โดยตรง เพื่อช่วยให้การแปลถูกต้อง ตรงประเด็น ตอบโจทย์ความต้องการของทางลูกค้ามากที่สุด
 • สร้างชื่อเสียงและผลงานได้ด้วยตัวเอง หากงานแปลเป็นที่น่าพึงพอใจ ก็จะสร้างฐานลูกค้าได้มากขึ้น และอาจส่งผลให้อาชีพนักแปลเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับคุณได้เลย
 • ได้พัฒนาทักษะและความรู้ในด้านต่าง ๆ คุณสามารถเลือกที่จะศึกษาและฝึกฝนในพื้นที่ที่คุณสนใจและต้องการพัฒนาเพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องในอาชีพของคุณ
ข้อเสีย
 • ความไม่แน่นอนของรายได้ เนื่องจากการทำงานอิสระอาจมีความผันผวนในการรับงาน และรายได้ของคุณอาจขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ได้รับในแต่ละช่วงนั่นเอง
 • อาจมีความเสี่ยงในการหางาน เพราะคุณจะต้องมีความพยายามในการหาลูกค้าหรือโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้มีรายได้ ทั้งนี้ คุณอาจจะต้องมีความรู้ในการสร้างคอนเทนต์ และการทำการตลาดด้วยเช่นกัน
 • อาจมีปัญหาในการจัดการภาระงาน หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่งานแปลล้นมือ และประสบกับปัญหาเรื่องเวลา นั่นอาจส่งผลไปถึงความไว้วางใจความลูกค้าได้เลย เพราะคุณไม่สามารถส่งงานได้ตรงตามกำหนด
 • ขาดสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง หากงานแปลของคุณมีปัญหาหรือเกิดความผิดพลาด คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

1. 2 นักแปลในองค์กร
ข้อดี

 • มีความมั่นคงในรายได้ เนื่องจากมีหน่วนงานให้รายได้ที่แน่นอนกับคุณในรูปแบบของเงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้ดี
 • มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เนื่องจากคุณอาจจะได้รับงานหรือโครงการใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 • มีทีมงานและมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน คุณอาจจะไม่ต้องรับภาระงานจนล้นมือ เนื่องจากมีทีมงานคอยช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระงาน
 • มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือมีเสถียรภาพทางอาชีพ
 • มีสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองมากกว่าประกอบอาชีพอิสระ และอาจมีการสนับสนุนในเรื่องของประกันสุขภาพ ประกันสังคม ลาพักร้อน และค่าชดเชยอื่น ๆ

ข้อเสีย

 • ขีดจำกัดในการเลือกงาน เพราะคุณจะต้องทำงานภายใต้องค์กร ซึ่งนโยบายและระเบียบขององค์กรอาจจำกัดความอิสระในการเลือกงานที่เหมาะสมกับความสนใจและความพร้อมของคุณ
 • ข้อจำกัดในการตัดสินใจ เพราะคุณอาจจะต้องทำงานภายใต้คำสั่งของหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา ทำให้ขาดอิสระในการตัดสินใจ
 • ขาดโอกาสในการพัฒนาตัวเอง เพราะคุณอาจจะได้รับงานเฉพาะเจาะจง ได้ทำงานจำเจ หรืองานที่คุณถนัดเท่านั้น โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจึงลดลงไปด้วย
 • ข้อจำกัดในการเติบโตทางสายอาชีพ การทำงานในหน่วยงานอาจทำให้คุณมีข้อจำกัดในการเติบโตในสายอาชีพ อาจไม่มีโอกาสในการเป็นผู้นำหรือคนบริหารในระดับสูงขึ้น และอาจไม่มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางธุรกิจและการจัดการที่อาจต้องการในอนาคต

2. การทำงานแปลภาษาเป็นอาชีพเสริม
หากคุณมีงานประจำอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มทักษะความสามารถในด้านการแปล ก็สามารถรับงานแปลเป็นงานอดิเรก หรือทำเป็นอาชีพเสริมได้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ได้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษา วัฒนธรรม และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อีกด้วย แต่ข้อเสียนั้นก็มีเช่นกัน เพราะคุณจะมีระยะเวลา
วิถีชีวิตของอาชีพนักแปลเป็นอย่างไร?
วิถีชีวิตของอาชีพนักแปลนั้นค่อนข้างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เนื่องจากมีลักษณะการทำงานและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพบุคคลอีกด้วย จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น คุณน่าจะพอเห็นภาพบ้างแล้วว่า ข้อดีและข้อเสียของอาชีพนักแปลแต่ละแบบนั้นจะเป็นอย่างไร หวังว่าบทความนี้จะช่วยคุณตัดสินใจได้ว่า อาชีพนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ อย่างไร เพื่อวางแผนและเตรียมตัวกับการเป็นอาชีพนักแปลอย่างมีคุณภาพนะคะ