สำนวนภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย go

go to it
(โก ทู อิท) --> พยายามทำสิ่งที่ควรทำ
go places
(โก เพลซเซซ) --> มีอนาคตรุ่งเรือง(คำไม่เป็นทางการ)

go to law

(โก ทู ลอ) - > นำขึ้นศาล(กรณีพิพาท)

go to sea

(โก ทู ซี) - > เป็นกะลาสี
go to pot
(โก ทู พอท) - > สูญเสีย(คำไม่เป็นทางการ)
go to bits
(โก ทู บิทสฺ) - > ควบคุมตัวเองไม่ได้

go to seed

(โก ทู ซีด) - > (พืช)แก่เกินไป(ที่จะเก็บเกี่ยว)

go to town

(โก ทู เทานฺ) - > ทำเต็มที่(และมักประสบผลลำเร็จ)
go it alone
(โก อิท อะโลน) - > ทำด้วยตนเอง

go to waste

(โก ทู เวสทฺ) - > สูญเสีย
go to trial
(โก ทู ไทรเอิล) - > ถูกดำเนินคดี

go to press

(โก ทู เพรซ) - > ถูกตีพิมพ์หรือจะตีพิมพ์
go to earth
(โก ทู เอิธ) - > หลบซ่อนลงดิน

Cr. Pasa24.com

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ