คำว่า อร่อย หรือ ไม่อร่อย ภาษาจีน เขียนและออกเสียงอย่างไร


ครั้งที่แล้วได้นำเสนอภาษาจีนในรูปแบบคำศัพท์ต่าง ๆ ไปแล้ว
วันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกรสชาติของอาหารที่เราทานบ้างค่ะ
คำว่า "อร่อย" ในภาษาอังกฤษคือdelicious หรือ yummy แล้วในภาษาจีนล่ะคะ เขียนหรือออกเสียงว่าอย่างไร วันนี้ได้ค้นหาและนำมาฝากกันด้วยค่ะ ทุกคนลองอ่าน ลองออกเสียงและนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะ
好香啊。
Hǎo xiāng a.
(ห่าว เวียง อา)
หอมจังเลย
好吃
Hǎo chī
(ห่าวชือ)
อร่อย
不好吃
Bù hǎo chī
(ปู้ ห่าว ชือ)
ไม่อร่อย
味道还行。
Wèidào hái xíng.
(เว่ย เต้า ไห สิง)
รสชาติใช้ได้
味道不错。
Wèidào bùcuò.
(เว่ยเต้า ปู๋ชั่ว)
รถชาติไม่เลว
味道很好。
Wèidào hěn hǎo.
(เว่ยเต้า เหิน ห่าว)
รสชาติดีมาก
味道真好。
Wèidào zhēn hǎo.
(เว่ยเต้า เจิน ห่าว)
รสชาติดีจริง ๆ
味道真棒。
Wèidào zhēn bàng.
(เว่ยเต้า เจิน ป้าง)
รสชาติเยี่ยมมาก
看着就好吃。
Kànzhe jiù hào chī.
(ค่าน เจอะ จิ้ว ห่าว ชือ)
ดูแล้วน่ากินจัง
我都流口水了。
Wǒ dōu liú kǒu shuǐ le.
(หว่อ โตว หลิว โขว สุ่ย เลอ)
น้ำลายฉันไหลแล้ว
我从来没有吃过这么好吃的东西。
Wǒ cónglái méiyǒu chīguò zhème hào chī de dōngxī.
(หว่อ ฉงไหล เหมยโหย่ว ชือกั้ว เจ้อเมอ ห่าว ชือ เตอ ตงซี)
ฉันไม่เคยกินอะไรที่อร่อยอย่างนี้มาก่อนเลย
吃完了还想吃。
Chī wánliǎo hái xiǎng chī.
(ชือ หวาน เลอ ไห เสี่ยง ชือ)
กินแล้วยังอยากกินอีก
味道很怪
Wèi dào hěn guài
(เว่ย เต้า เหิ่น ไกว้)
รสชาติแปลก ๆ
味道很糟糕
Wèi dào hěn zāo gāo
(เว่ย เต้า เหิ่น จาว เกา)
รสชาติแย่มาก
---------------------
味道不太对 (Wèi dào bú tài duì ) รสชาติยังไม่ได้
食欲不振 (Shí yù bú zhèn) ไม่เจริญอาหาร

ขอบคุณคำศัพท์จาก: www.jeen4u.com

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ