ขออนุญาต ภาษาอังฤกฤษ

รวมประโยคภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้"ขออนุญาต"
May I borrow your pen?
ฉันขอยืมปากกาได้ไหม
May I speak to Jane?
ฉันขอคุยกับเจนได้ไหม
Can I take a picture of it?
ฉันขอถ่ายรูปมันได้ไหม
Can I leave here for lunch?
ฉันขอออกไปทานข้าวได้ไหม
Is it alright if I use it?
จะเป็นไรไหมถ้าฉันใช้มัน
Is it ok if I sit here?
จะเป็นไรไหมถ้าฉันนั่งตรงนี้
Do you mind if I turn it on?
คุณรังเกียจไหมถ้าฉันจะเปิดมัน
Do you mind if I join you?
คุณรังเกียจไหมถ้าฉันร่วมด้วย
Would it be ok if I smoke?
มันโอเคไหมถ้าฉันสูบบุหรี่
Would it be ok if I call you?
มันโอเคไหมถ้าฉันโทรหาคุณ

.

ขอบคุณประโยคภาษาอังกฤษจาก: english_kruwhan

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ