คำศัพท์เกี่ยวกับกระทรวงต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ


คำศัพท์กระทรวงต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ที่เราควรทราบ
คำศัพท์ทั่วไปเราพอจะรู้กันบ้างเเล้ว
วันนี้มาอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับกระทรวงต่าง ๆ ในประเทศของเรากันดีกว่าค่ะ
ว่าเเต่ละที่ของกระทรวงนั้นจะออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรบ้าง
( ไปดูกันเลย...
)

Ministries of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministries of Commerce
กระทรวงพาณิชย์
Ministries of Culture
กระทรวงวัฒนธรรม
Ministries of Education
กระทรวงศึกษาธิการ
Ministries of Defence
กระทรวงกลาโหม

Ministries of Energy
กระทรวงพลังงาน

Ministries of Finance
กระทรวงการคลัง

Ministries of Foreign Affairs

กระทรวงการต่างประเทศ
Ministries of Industry
กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministries of Justice
กระทรวงยุติธรรม
Ministries of Labour
กระทรวงแรงงาน
Ministries of Interior
กระทรวงมหาดไทย
Ministries of Public Health
กระทรวงสาธารณสุข
Ministries of Transport and Communications
กระทรวงคมนาคม

Ministries of National Resources and Environment

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministries of Science and Technology
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ministries of Social Development and Human Security
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ministries of Tourism and Sport
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministries of Information and Communication Technology
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
Office of the Prime Minister
สำนักนายกรัฐมนตรี
State Enterprises
รัฐวิสาหกิจ

ขอบคุณคำศัพท์ดี ๆ จากPasa24.com

https://www.pasa24.com/view/page.aspx?p=English-vocabularies-about-ministries

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ